< Tillbaka till MatValets startsida

Kampen och maten – kan du vända utvecklingen åt rätt håll?
Detta spel lanserar vi under beredskapsveckan v39, det är bokningsbart från och med 27 september 2022.

Spelet ger eleverna en bra start med grundläggande helhetssyn på hållbar utveckling. Spelet är uppbyggt kring ett framtidsscenario där mathyllorna i affärerna gapar tomma och elevernas uppgift är att förhindra detta i framtiden genom att göra kloka medvetna val.

Spelet är uppdelat i tre delar; matsvinn, miljö och klimat och försörjningstrygghet. Genom att skaffa sig kunskap om detta kan eleverna förhindra framtidsscenariot att affärerna gapar tomma i framtiden.

Varje del innehåller korta filmer, några enkla texter varvat med aktiviteter som eleverna måste lösa. Varje del tar cirka 40 – 60 min att genomföra. Vi rekommenderar att eleverna jobbar tillsammans två och två.

Efter varje del är det lämpligt att sammanfatta innehållet, fånga upp frågor från eleverna. Spelet kan göras flera gånger exempelvis hemma som läxuppgift med sina föräldrar.

För att spela Kampen om maten med dina elever behöver du:

– datorer till elever (de får gärna jobba två och två). Spelet bör inte spelas på läsplattor.

– ljud till datorerna.

– skapa en lärar-användare. Ta kontakt med skolinfo@exploratoriet.se för att få tillgång till inloggningsuppgifter. Ange kommun, skola, årskurs och antal klasser som kommer att jobba med materialet. Vid anmälan får du mer information om hur du ska gå tillväga.

Lektions tid: ca 40 – 60 min per del

Tips på förarbete: Alla elever har sett introduktionsfilmen och jobbat med tillhörande arbetsuppgifter.

Tips på efterarbete: Jobba vidare med uppgifter från lektionsbanken.

Exempel på hur aktiviteter i spelet kan se ut:

MatValet

Utbildningsmaterialet som bidrar till ett levande Västerbotten!

Ett kostnadsfritt och platsoberoende utbildningsmaterial för alla skolor i Västerbotten. Läs mer om MatValet här.

Varför jobba med MatValet?

”Lokala kopplingar ökar elevens engagemang och förståelse.”

”Ett högaktuellt ämne som ungdomarna själva kännt effekten av under pandemin och krigsoroligheterna”

”Smidigt att jobba med färdiga verktyg så lärare får mer tid över till lärandeprocessen!”

”Att jobba med samma tema i olika ämnen skapar ett större driv hos eleven”

”Flexibelt upplägg, jobba utifrån dina förutsättningar på DIN skola.”

/ Exploratoriets pedagoger Thomas Löfgren och Anette Hyltegård.

MatValet – ett samarbetsprojket för hela Västerbotten

MatValet är producerat av Exploratoriet Science Center och en satsning som tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, LRF Västerbotten, Universitets och högskolerådets verksamhet Den globala skolan. MatValet har delfinansierats av Kungliga Skogliga Lantbruksakademin samt lokala företag inom branschen.

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!