Bli medskapare av framtidsdrömmar

Vi gör Skellefteå till ett bra framtidsval

Exploratoriet är en länk mellan skola och näringsliv. En ämnesresurs för unga, för pedagoger och för allmänheten.

Verksamhetsidé och målsättning

  • Vår idé är att öka både sökande till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på gymnasiet i Skellefteåregionen och antalet elever som studerar vidare på eftergymnasiala utbildningar.
  • Det långsiktiga målet är att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i Skellefteå. Genom att företag får fler kompetenta sökanden till sin verksamhet ser vi också till att skapa en levande region som utvecklar och utvecklas.

Och du kan hjälpa till, genom att stötta vår verksamhet!

Vad vi är

Vi är en framtidsformande mötesplats.
Ett hus byggt på grunden: kunskap är kul!
Hos oss finns experiment och roliga utmaningar anpassade från förskoleklass till gymnasieålder. Fysik, kemi, teknik, astronomi och ekologi – ämnena är många, precis som sätten att ta del av dem.

Vad vi vill

Interaktivitet, upptäckarglädje och lekfullhet. På ett pedagogiskt sätt vill vi väcka ett intresse för teknikyrken, både hos stora och små.
Vi samverkar med skolor, universitet, företag och andra aktörer. Främst i Skellefteå och omgivande regioner, men även nationellt och internationellt.
På så sätt vill vi stötta utbildningssystemet, stärka dagens och framtidens kompetensförsörjning och bidra till en hållbar utveckling.

Vad vi erbjuder

  • Exploratoriet ska vara en resurs och strategisk nätverksaktör.
    Ett besöksmål där alla kan träffas och under trevliga former
    utforska och lära sig på sina egna villkor.
  • Alla elever i Skellefteå kommun ska erbjudas skolprogram från Exploratoriet minst en gång per år under skoltiden.
    Pedagoger erbjuds att delta i utbildning inom naturvetenskap och teknik.

Vad kostar det då?

Om du följer denna >>LÄNK<<(pdf) hittar du vår samarbetstrappa där du får insikt i hur ett samarbete med Exploratoriet kan se ut och vad det kostar!
Kontakta oss på Info@Exploratoriet.se ifall du har några funderingar, eller om ni är redo för att starta ett samarbete för framtiden!

Kunskap är kul, och tillsammans gör vi skillnad!

Genom vårt samarbete använder vi varandras kraft och kompetens på bästa sätt. Vi hjälps åt att utvecklas och investerar i kunskap och kompetens för framtiden, både inom våra verksamheter men också för Skellefteå som stad och samhälle.

Gör skillnad med oss,
bli medlem!

Sommarlovsöppet

17 juni – 18 augusti
Klockan 11.00 – 16.00

Stängt midsommarafton
och midsommardagen

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!