Bli medskapare av framtidsdrömmar

Vi gör Skellefteå till ett bra framtidsval

I samarbete med våra partners skapas möjligheter för framtida kompetensförsörjning.

Vi och våra samarbetspartners delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen. Exploratoriet bygger broar mellan Skellefteås skolor och vårt lokala näringsliv. Våra insatser mot skolan speglar era framtida behov och synliggör framtida karriärmöjligheter i vår region.

Vi står snart inför en oerhörd kompetensbrist inom de tekniska och naturvetenskapliga yrkena. I Skellefteå, som är en industri- och teknikberoende stad, tar vi den bristen på allvar. Det är anledningen till varför vi finns.

Bli medskapare! För mer information om samverkan och samarbeten – kontakta oss!

Stort tack till alla våra samarbetspartners som gör Skellefteå till ett bra framtidsval tillsammans med oss!

Längst ned på sidan ser du våra engagerade samarbetspartner:

Öppettider

Lördagar kl 11 – 16.
Ingen förbokning krävs.

Vi ses!

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör Skellefteå till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen. Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!