Vi stärker Skellefteå som ett bra framtidsval

Exploratoriet skapar intresse för teknik och naturvetenskap hos barn och unga, samtidigt som vi visar framtida karriärmöjligheter inom Skellefteås näringsliv.

Din framtida arbetskraft

Visionen är tuff: att skapa Sveriges främsta pedagogiska center. Skellefteå och Sverige behöver hitta framtidens stjärnor inom de tekniska och naturvetenskapliga yrkena. Och Exploratoriet ska med upplevelser och interaktivitet inspirera en ny generation inom naturvetenskap och teknik. Kunskap ska vara kul!

Vi står inför en oerhörd kompetensbrist inom de tekniska och naturvetenskapliga yrkena. I Skellefteå, som är en industri- och teknikberoende stad, tar vi den bristen på allvar. Därför har Skellefteå kommun tillsammans med närlingsliv i regionen skapat ett science center.

Där kunskap är kul

Exploratoriet ska vara en attraktiv arena där kunskap är kul. Vi fyller ett helt hus, på Nordanå, med experiment och roliga utmaningar. Fysik, kemi, teknik, astronomi, och ekologi mm. – här erbjuds besök på många vetenskapliga plan. Interaktivitet, upptäckarglädje och lekfullhet ska locka fram intresset för teknikyrken hos de unga besökarna. Och förmodligen även barnet i vuxna besökare.

Vi har en stark pedagogisk kärna som stärks genom god samverkan mellan skola, universitet, företag och andra aktörer främst i Skellefteå och omgivande regioner, men även nationellt och internationellt.

Syftet är i första hand att nå barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium, men Exploratoriet ska även vara en attraktion för besökare, en upplevelse för hela familjen.

Det finns totalt ett tjugotal Science Centers i Sverige, organiserande i Föreningen Svenska Science Center, FSSC. Exploratoriet är den tjugonde medlemmen i  föreningen FSSC.

Organisation

VD Sara Stengård

Styrelse

Ordinarie ledamöter:
Peter Forsséll tillika ordförande,  L.E Svensson snickeri AB
Christine Nilsson, Boliden AB
Jenny Johansson; Skellefte Kraft AB
Kenth Berglund, Teknikföretagen
Greger Larsson, Västerbottens Handelskammare
Fredrik Stenberg, Skellefteå kommun
Marie Burwall, Norran

Adjungerad:
Robert Brännström, Luleå Tekniska Universitet

Ersättare:
Birgitta Lindström, Skellefteå Kommun
Lena Drugge, Träbransch Norr
Mikael Walter, Boliden AB
Ann-Katrin Högdahl, Skellefte kraft AB

Sommarlovsöppet

17 juni – 18 augusti
Klockan 11.00 – 16.00

Stängt midsommarafton
och midsommardagen

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!