Framtidsdrömmar

och att hitta vägen dit

Vi pratar med eleverna om framtid och jobb, utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Arbetsgivare har idag stora anställningsbehov, ändå står många ungdomar utan jobb. Här finns ett problem. Missmatchen på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem, men vi tror att vi kan lösa det. Tillsammans.

På uppdrag av lokala arbetsgivare, offentliga och privata, besöker vi från Exploratoriet och Handelskammaren Västerbotten högstadiet och gymnasiet. Vi för dialog och diskuterar kring bland annat viktiga kompetenser, utbildning, framtidens arbetsmarknad och vägen till ett jobb.

Kontakta Richard.bray@Exploratoriet.se när du vill boka.

Mer information från Handelskammaren hittar du —> HÄR <—

————————–

Vi för dialoger med ungdomar kring – Att göra medvetna val:

  • Vi får dem att tänka till och göra medvetna studie- och yrkesval, utifrån vem de är
  • Vi ökar motivationen till att gå och fullfölja gymnasiet och/eller universitetsstudier
  • Vi hjälper skoltrötta elever att se möjliga kortare vägar ut i arbetslivet

Vi för dialoger kring – Att bredda arbetsmarknadsperspektivet:

  • Vi hjälper elever att bredda perspektivet på framtida yrkesmöjligheter, utifrån individens intressen och personlighet.
  • Vi pratar om framtiden, hur ser det ut inom olika branscher och var finns jobben?
  • Vi öppnar ögonen för framtida karriärmöjligheter – vår region är ett bra framtidaval efter avslutade studier.

Vi för dialoger kring – Att bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden:

  • Vi för dialog kring hur en bra attityd ökar chansen till framtida jobb
  • Vi pratar om hur erfarenheter öppnar dörrar på arbetsmarknaden
  • Vi tydliggör vad som är viktigt för arbetsgivare.

Fokus i åk 7 är att skapa studiemotivation. Varför går vi skolan? Vad är betygen bra till?

Fokus i åk 8 är att förbereda eleven inför prao. Vad förväntas av en arbetsgivare? Vem får jobbet och varför? Spelar attityd någon roll?

Fokus i åk 9 är gymnasievalet. Påverkar mitt val min framtid? Var finns jobben nu och i framtiden?

Fokus i gymnasiet – anpassas utifrån inrikting. Vad är planen efter avslutade studier? Hur ser arbetsmarknaden ut? Vem får jobben?

Teknikbranschföreläsning – Vi går in på djupet, vad är teknik egentligen? Hur ser arbetsmarknaden ut? Kommer vi använda mindre teknik?

Vårdföreläsning – Hur många olika jobb finns det egentligen inom vården? Varför är den så viktig? Vad är det som gör att vissa inte vill jobba inom vården?

Hur vi jobbar

Syftet med Arbetsmarknadskunskap är att skapa en större förståelse hos unga.

Våra lektioner ökar möjligheterna för en hållbar kompetensförsörjning över tid och en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad. I Skellefteå erbjuder vi högstadie och gymnasieklasser lektioner, i våra frågeställningar så utgår från årskullens behov. Utifrån gruppens behov och intressen får vi igång dialoger och funderingar kring framtiden, med utgångspunkt från arbetsgivarnas verklighet. Det nära samarbetet med arbetsgivare gör att vi alltid kan ge en uppdaterad bild av kompetensbehoven hos de lokala företagen och har färska exempel direkt från arbetsgivarna.

Våra samarbetspartners, offentliga och privata arbetsgivare, är de som gör Arbetsmarknadskunskap möjligt. Det är för dem och med dem som våra möten med ungdomar, föräldrar och skolpersonal sker.

Hur vi genomför detta

Ni bokar en timmes långa lektioner som handleds av kommunikatörerna Maria Bergmark och Richard Bray. En klass per tillfälle eftersom lektionens utförs i dialogform där vi utgår från individerna och gruppens individuella behov. Våra lektioner Arbetsmarknadskunskap är ett väl beprövat nationellt koncept som visat på god effekt. Idag körs Arbetsmarknadskunskap i 11 regioner.

Bäst effekt får vi med långsiktig påverkan, därför är vår målsättning att få möta eleverna en gång varje år, där vi lyfter aktuella frågor anpassade efter årskull och termin. I vissa fall har med oss lokala arbetsgivare på lektionerna. Exempelvis för nior handlar höstterminens dialoger mycket kring gymnasievalet och vårterminens dialoger om vikten av att redan nu börja samla på sig arbetslivserfarenhet via sommarjobb och dialoger i syfte att ge dem motivation att fullfölja den gymnasieutbildning de valt.

Arbetsmarnadskunskap kan kopplas mot läroplanen och kan exempelvis läggas på so- eller svenskalektioner. Vi är ett komplement till syvarna och utför våra lektioner i samråd med dem. Läs mer om läroplanskopplingar här:      Läroplankopplingar Grundskolan       Läroplankopplingar Gymnasiet

Här kan du se en kort film om och läsa mer om Arbetsmarknadskunskap

Tillsammans motiverar vi våra ungdomar att se framtidsmöjligheter och att hitta vägar dit!

Boka Arbetsmarknadskunskap genom att kontakta oss:

Arbetsmarknadskunskap är finansierat av arbetsgivare, från både det privata näringslivet och den offentliga sektorn

I samarbete med

Öppettider

Helgöppet
12.00 – 16.00

 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!