Teknik, kreativitet och innovation

Vi kommer till din skola med teknik och kreativa uppdrag

Vi når ut till kommunens alla elever

Syftet med Teknik på turné är att tillgängliggöra våra pedagogiska program inom teknik även för de skolor som har lång resväg till Exploratoriet. Teknik på turné finns tillgängligt för alla årskurser och skolor utanför Skellefteå centralort.

Skolor som räknas till Skellefteå centralort och som, i dagsläget, ej kan boka Teknik på turné är , Floraskolan, Lejonströmsskolan, Morö backe skola, Moröskolan, Norrhammarskolan, Sunnanåskolan, Sörböleskolan och Tuböleskolan. Skolor inom centralorten är i stället välkomna att ta del av våra ordinarie pedagogiska program som ni hittar här.

Vi ökar teknikintresset

Vi kommer till er skola på tisdag den vecka ni bokat med komplett material för alla klasser och genomföra inspirationslektioner med eleverna där du som lärare får vara med för att lära. Därefter kan ni jobba på egen hand med materialet resten av veckan. Materialet hämtas av oss enligt överenskommelse på torsdag eftermiddag eller fredag förmiddag. Till varje årskurs finns lärarhandledning till dig som lärare. Samordna så att flera klasser på er skola kan ta del av vårt besök.

Årkurs F-1 Källsortering med Bluebots
Eleverna programmerar bluebots med uppdrag att hämta och transportera skräp som hamnat fel på rätt plats. Fokus ligger på programmering och källsortering.

Årskurs 2-3:Bygg och programmera med Wedo
Eleverna bygger enkla konstruktioner med tekniklego som sedan programmeras. Fokus ligger på att skapa enkla konstruktioner enligt byggritningar eller egna konstruktioner och blockprogrammering där eleverna få lära sig olika begrepp för att skapa smarta styrningar. Eleverna jobbar med motorer och enkla sensorer.

Årskurs 4 LittleBits med teknikLEGO
Eleverna jobbar två och två med enkla bygg och programmeringsuppdrag med littleBits. Uppdragen går ut på att skapa ljus, ljud och rörelse och att använda olika styrsystem ex lampan ska tändas när det blir mörkt och släckas automatiskt när det blir ljust. Därefter får eleverna ett uppdrag att bygga en konstverk av tekniklego som ska styras med littleBits.

Årskurs 5-6:Bygg och programmera med LegoSPIKE
Eleverna bygger konstruktioner med tekniklego som sedan programmeras. Fokus ligger på att skapa konstruktioner enligt byggritningar eller egna konstruktioner och blockprogrammering där eleverna få lära sig olika begrepp för att skapa smarta styrningar. Eleveran jobbar med motorer och olika sensorer som kopplas samman.

Årkurs 7 – 9 Bygg och programmera med microbit
Eleverna jobbar med uppdrag som är kopplade till styrningar i samhället t ex vägbommar och larm. Vi jobbar med micro:bit, ljusdioder, styrservon och olika sensorer . Varje uppdrag inleds med att eleverna bygger en konstruktion för att sedan övergå till programmering och styrning. Till varje uppdrag finns elevdokumentation och vidareutvecklingsdel.

Läs mer om innehåll och upplägg här.

Boka ett besök av vår buss!

Skolor som ännu inte fått besök av av Teknik på turné kommer i första hand att kontaktas med bokningsförfrågan. Håll utkik i mailboxen!

För mer information eller om du vill göra en intresseanmälan kontakta: skolinfo@exploratoriet.se

Öppettider

lördagar och söndagar
kl. 12.00 – 16.00

Söndag 4/12 är Exploratoriet abonnerat
och stängt för allmänheten.

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör Skellefteå till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!