Teknik på turné – ett uppskattat koncept av lärare och elever

Teknik på turné erbjuder kommunens alla skolor åk F-9 ett intressant komplement till sin undervisning inom teknik, innovation och entreprenöriellt lärande. Några kommentarer från lärare som jobbat med teknik på turné:

” Mycket bra och inspirerande material, hela skolan var så nöjda”
” Bra material på rätt nivå för mina elever, både de starka och svaga fick utmaningar på sin nivå.”

Hur funkar det?

Vi kontaktar alla skolor som är aktuella för teknik på turné i början av varje termin. Mindre skolor (en klass eller mindre/årskurs) besöker vi vartannat år och jobbar med alla elever under samma vecka. Större skolor (två klasser eller mer/årskurs) besöker varje år men då enbart med åk 2, 4 och 6. Innan vi besöker er erbjuds du som lärare en workshop där du får lära dig det viktigaste. I de utvärderingar vi gjort har många uppskattat workshopen då de fått en bra insikt hur de ska jobba vidare med materialet.

Besöket i åk 1-6 inleds tisdagen den vecka ni bokat med inspirationslektioner som vi på Exploratoriet håller i för alla elever . Därefter kan ni jobba på egen hand med materialet resten av veckan. Materialet hämtas av oss enligt överenskommelse på fredag. Till varje årskurs finns en lärarhandledning som stöd. För årskurs 7-9 lånas materialet en längre period och inspirationspasset anpassas efter önskemål.

Vad innehåller teknik på turné?

Teknik på Turné genomförs i samarbete med

Öppettider

Lördagar och söndagar
12.00 – 16.00

29/9 13.00-18.00
Fri entré

 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!