Teknik på turné2019-12-30T13:53:59+00:00

Teknik, kreativitet och innovation

Vi kommer till din skola med teknik och kreativa uppdrag. Syftet med Teknik på turné är att tillgängliggöra våra pedagogiska program även för de skolor som har lång resväg till Exploratoriet. Teknik på turné finns tillgängligt för alla årskurser och skolor utanför Skellefteå centralort,  inom Skellefteå och Norsjö kommun. 

Skolor som räknas till Skellefteå centralort och som, i dagsläget, ej kan boka Teknik på turné är Bergsbyskolan, Kanalskolan, Lejonströmsskolan, Medleskolan, Morö backe skola,  Moröskolan, Norrhammarskolan, Sjungande dalens skola, Sunnanåskolan, Sörböleskolan och Tuböleskolan. Skolor inom centralorten är i stället välkomna att ta del av våra ordinarie pedagogiska program som ni hittar här.

Vi höjer innovationsförmågan

Vi öppnar upp det kreativa sinnet, leder eleverna genom innovationsprocessens fem steg – starta, idé, research, design och presentation. Ett företag i er närhet delar med sig av ett problem, ni får i uppdrag att hitta lösningar på problemet. Bokningsbart för 5:e och 8:e klassare.

Vi ökar teknikintresset

Vi erbjuder ett skolprogram med teknik i fokus. Barnen jobbar med elektroniska utmaningar. Klassen får låna utrustning från Exploratoriet under en begränsad tid. Bokningsbart för alla årskurser.

Boka ett besök av vår buss!

Vi kommer till er skola och utför programmen inom teknik och inom innovation, under samma dag. Programmen är fristående och man kan boka ett eller båda till samma klass. Samordna så att så flera klasser på er skola kan ta del av vårt besök! Vi kan utföra teknik och innovationsprogrammen parallellt. Vi anpassar teknikprogrammet utifrån era intressen och behov, exempelvis littlebits för de yngre och EV3 legorobotprogrammering för de lite äldre barnen. Kontakta oss för att se vilka teknikprogram vi har tillgängliga för ert bokningstillfälle.

Vi tillhandahåller allt material för skolprogrammet – teknisk utrustning, lärarhandledning och arbetsunderlag för eleverna.

Alla skolor som har möjlighet att ta del av Teknik på turné kommer att kontaktas med bokningsförfrågan under våren. Håll utkik i mailboxen!

För mer information och intresseanmälan kontakta Maria Bergmark, processledare Exploratoriet: 070 – 66 88 907.

Projektets syfte

Att testa och utveckla ett nytt koncept för att öka teknikintresset och innovationsförmågan bland unga personer boende på landsbygden.  Elever på landsbygden i Skellefteå och Norsjö ska ha tagit del av innehållet i bussen och de aktiviteter som sker inom ramen för projektet. Ett färdigt koncept har utarbetats som kan spridas, i första hand till närliggande kommuner. Projektet utförs med stöd av: