Teknik på turné – ett uppskattat koncept av lärare och elever

Våra besök på skolorna med teknik på turné har varit väldigt uppskattat och nu har vi fått möjligheten att vidareutveckla konceptet för att nå ännu fler elever. Syftet med Teknik på turné är att erbjuda kommunens alla skolor ett intressant komplement till sin undervisning inom teknik, innovation och entreprenöriellt lärande. Teknik på turné finns för åk F-9 och är kopplat till Lgr 22. Läs mer om kopplingar till läroplanen och vilka förmågor eleverna jobbar med under respektive årskurs.   

Hur funkar det

Vi kontaktar alla skolor med vårt erbjudande och ser till att alla skolor som vill får ta del av materialet. Vi kommer till er skola på tisdag den vecka ni bokat med komplett material för alla berörda klasser och genomföra inspirationslektioner med eleverna där du som lärare får vara med för att lära. Därefter kan ni jobba på egen hand med materialet resten av veckan. Materialet hämtas av oss enligt överenskommelse på fredag. Till varje årskurs finns lärarhandledning till dig som lärare och du som lärare få också en inbjudan till en lärarfortbildning innan genomförandet där du kan testa på materialet.

För mindre skolor (en klass eller mindre/årskurs) kommer vi vartannat år och jobbar med alla elever under samma vecka. För större skolor (två klasser eller mer/årskurs) besöker varje år men då enbart med åk 2, 4 och 6. Samordna så att alla berörda klasser på er skola kan ta del av vårt besök.

För årskurs 7-9 lånas materialet en längre period enligt ök och inspirationspasset anpassas efter önskemål.

Vad innehåller teknik på turné?

Teknik på Turné genomförs i samarbete med

Öppettider

Lördagar och söndagar
12.00 – 16.00

Påsklovsöppet 10/4 – 16/4
11.00 – 16.00

 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!