Häng med på en hållbar framtidsresa

Modellbygge av Norrbotniabanan

Exploratoriet vill påskynda framtidens hållbara lösningar, därför bygger vi nu en utställning där barn och unga inspireras att tänka och förstå begreppet en hållbar framtid. Norrbotniabanan är en 27 mil planerad järnväg längs Västerbottens och Norrbottens kust som skapar möjligheter för människor och företag runt hela Europa. Banan är en förutsättning för svensk tillväxt och ett fossilfritt Sverige 2045. Utställningen byggs i samarbete med Norrbotniabanan, Bolidenfonden och lokala modellbyggare.

Hållbar miljö
Norrbotniabanan minskar koldioxidutsläppen med 80 000 ton per år när transporter kan flyttas från väg till järnväg. Och öppnar samtidigt upp basindustrins möjligheter för deras fortsatta arbete för en än mer hållbar produktion. Med Norrbotniabanan kommer vi närmare målet att sänka CO2-utsläppen med 70 % fram till 2030. Utställningen tydliggör även de generella fördelarna med förnyelsebar energiproduktion och hållbart resande.

Hållbar kompetensförsörjning
När ingen stad befinner sig längre bort än 45 minuter från något av universiteten i Umeå och Luleå kommer företagens kompetensförsörjning att underlättas. När restiden mellan Umeå och Luleå halveras, öppnas helt nya möjligheter för människor när det gäller allt från karriärval och bostadsort till att uppleva och utöva kultur på andra orter. Norrbotniabanestråket, mellan Umeå och Luleå, är den mest tätbefolkade regionen efter storstadslänen. Faktiskt på delad tredjeplats efter Skåne- och Stockholms län.

Hållbar export
Varje dag fraktas stål motsvarande ett Eiffeltorn från norra Sverige till Europa. Norrbotniabanan är en prioriterad del av det europeiska stomnätet för järnväg. Infrastrukturen är sedan länge eftersatt i området och EU har pekat ut den avsaknade järnvägen mellan Umeå och Luleå som en betydande flaskhals i det europeiska stomnätet för järnväg.

Media

Öppettider

Helgöppet
12.00 – 16.00

Fredag 10/5
12.00 – 16.00

 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!