Skog & trä

Skogen gör nytta både för miljön, människorna och samhället. Skogen blir till hus, möbler, förpackningar, gröna drivmedel, bioplaster och till och med kläder.

Skogsbruk som bromsar klimatförändringar

Den svenska skogen myllrar av liv, allt från stora fyrfota djur till pyttesmå organismer. Den här biologiska mångfalden bidrar svenskt skogsbruk aktivt till att bevara, exempelvis genom att inte alls röra vissa skogar men också genom att lämna kvar skog, även där man avverkar.

Finns det risk för att skogen tar slut? Nää, tvärtom – varje år växer det mer än det fälls plus att det planteras tre nya träd för ett som avverkas. Det här gör också att skogen mår bättre.

De svenska skogarna och skogsbruket bromsar klimatförändringarna. Skogen har en fantastisk förmåga att binda koldioxid. När fotosyntesen får skogen att växa binds koldioxid i träden och marken i stället för att hamna i atmosfären.

Utställningen växer fram i samarbete med Martinsons samt Mera Skog i Västerbotten.

Öppettider

Helgöppet
12.00 – 16.00

Fredag 10/5
12.00 – 16.00

 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!