Kodväskor

Ett verktyg som ger pedagoger likvärdiga förutsättningar att jobba med programmering

Stärker elevernas digitala kompetens

I förskolan handlar det om att få en första förståelse för programmering.
Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen lärprocess samtidigt som de blir bekanta med programmering och kodning. En varierad arbetsgång med analoga lekar som tillsammans med digitala verktyg lägger grunden. Det ger möjlighet till att arbeta brett med både matematik, språk, NO- och SO orienterade ämnesområden.

Pedagoger ska kunna använda programmering som ett arbetssätt för olika åldrar, oavsett ämnesområde, som ett led att utveckla elevernas förmågor. Kodväskorna ska ge pedagoger likvärdiga förutsättningar att jobba med programmering. I dessa kodväskor ingår allt material som behövs för att kunna starta upp med programmering (exempelvis robotar, lärarhandledningar, lärplattor).

Skellefteå kommun samarbetar med Exploratoriet gällande kodväskorna. Handledarmaterial är skapat av Skellefteå kommun och Exploratoriet administrerar bokningar, tillhandahåller fortbildningar och underhåll av teknisk utrustning. Din bokade kodväska hämtar och lämnar du på Exploratoriet.

Läs mer om och boka kodväskor

Öppettider

lördagar och söndagar
kl. 12.00 – 16.00

Söndag 4/12 är Exploratoriet abonnerat
och stängt för allmänheten.

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör Skellefteå till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!