Kodväskor

Ett verktyg som ger pedagoger likvärdiga förutsättningar att jobba med programmering

Kodväskor

Kodväskorna håller på att fasas ut.

Materialen blir gamla och går inte att uppdatera längre. En del av materialen kommer att flytta in i teknik på turné för att öka nyttjandegraden. Det finns ännu några kodväskor som man kan boka.

Kodväskorna ska fungera för alla pedagoger! Väskorna ska ge pedagogerna förutsättningar och verktyg att arbeta med programmering och stärker elevernas digitala kompetens.

Kodväskorna ska ge pedagoger likvärdiga förutsättningar att jobba med programmering. I dessa kodväskor ingår allt material som behövs för att kunna starta upp med programmering (exempelvis robotar, lärarhandledningar, lärplattor).

Skellefteå kommun samarbetar med Exploratoriet gällande kodväskorna. Handledarmaterial är skapat av Skellefteå kommun och Exploratoriet administrerar bokningar, tillhandahåller materialet.

Din bokade kodväska hämtar och lämnar du på Exploratoriet.

Skicka en förfrågan om kodväskor

Öppettider

Helgöppet
12.00 – 16.00

Fredag 10/5
12.00 – 16.00

 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!