Återvinning och hållbar brytning

Jordens cirka åttio olika metalliska grundämnen finns i produkter som vi har runt omkring oss dagligen. Jordens befolkning ökar och då ökar också behovet av metaller, till bostäder, vattenrening och kommunikation mellan oss. Metaller är också en förutsättning för dagens miljöteknik, som solceller och vindkraftverk.

Metaller kan återvinnas om och om igen utan att tappa kvalitet. Bolidens smältverk Rönnskär är världsledande inom återvinning av metaller. Tillgången på återvinningsmaterial är inte tillräckligt stor för att täcka världens behov av metaller. Nya gruvor behövs, men de ska brytas på ett hållbart och säkert sätt.

Sommarlovsöppet

17 juni – 18 augusti
Klockan 11.00 – 16.00

Stängt midsommarafton
och midsommardagen

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!