Workshops och webbkurs

Vill du lära dig grunderna i några programspråk och utveckla dina kunskaper och färdigheter utifrån lärandemålen? Anmäl dig till Exploratoriets workshops där vi utgår från Skolverkets webbkurser ”Att programmera” och ”Om programmering”.

Lärarfortbildning i programmering

Vill du öka dina kunskaper i programmering och få tips på hur du kan jobba i skolan med programmering? Nu erbjuder vi ett fortbildningsalternativ för dig. Efter kursen kan du skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod. Du får också möjlighet att skapa enkla programmeringsövningar som du kan använda i din undervisning.  Workshopträffarna leds och arrangeras av Exploratoriets erfarna pedagoger i samarbete med Skolverkets webkurser ”Om programmering” och ”Att programmera” .

Vårt upplägg består av föreläsningar, praktiska övningar, workshops och gruppdiskussioner – med utgångspunkt i webbkursen. Workshopserien och webkursen löper parallellt. Här ges du också möjlighet till kollegialt utbyte och spännande diskussioner för framtida användande av dina nyvunna kunskaper.

Att programmera och Om programmering – webbkurserna

Webbkurserna ligger på Skolverkets utbildningsportal. Att följa webbkurserna och delta hos oss är kostnadsfritt. Webbkurserna består av en introducerande del där du möter några grundläggande programmeringsbegrepp. Därefter är materialet indelat i tre fristående spår; Scratch, Micro:bit och Python. Läs mer om Skolverkets webbkurser som vi utgår ifrån på länkarna nedan.

Skolverkets webbkurs: Att programmera

Skolverkets webbkurs: Om programmering

Målgrupp

Webbkurserna riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4–9 och gymnasiet, samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Kurserna lämpar sig även för dig som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och vill lära dig grunderna i några programspråk. Välkommen med din ansökan.

Workshopledare Thomas Löfgren, pedagog/lärare i matematik, No och teknik åk 4 – 9  på Exploratoriet, Skellefteå Science center.

Workshopserien genomfördes med samma upplägg i våras. Några kommentarer från utvärdering:

”Vi har deltagit hela arbetslaget vilket var mycket bra. Vi har haft mycket nytta av varandra. Nu kan vi mycket mer och kan jobba med python med våra elever på ett helt annat sätt än tidigare”

”Bra att kunna få hjälp och stöd när jag behövt.”

”Bra att få en plan och struktur som stöd. Har jag suttit själv så har det inte blivit av.”

”Behovet av denna kurs måste vara stort. Inte bara jag på skolan som tycker programmering är svårt. Tror lärare prioriterar bort det.”

”Vi skulle behöva en röd tråd med programmering genom hela F-9. Det saknar vi.”

 

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men kursdeltagaren måste vara verksam pedagog.

Kursperiod

Anmäl intresse senast 20 januari 2023 på följande länk: https://forms.gle/hA97WJEQurC8qQS4A
Träffarna genomförs på Exploratoriet i Skellefteå eller digitalt. Total tidsåtgång för webbkurs och workshops är cirka 20 timmar.

Arbetsformer och innehåll

Workshopträff 1
Datum: 23 januari 15:00 – 17:00
Rektorer bjuds in att delta vid detta pass.

Innehåll:

 • Introduktion till programmering i undervisningen kopplat till läroplanen, och datalogiskt tänkande.
 • Att komma igång med webbkursen – deltagarna delas in i grupper och kan sedan stötta varandra och utbyta erfarenheter under kursens gång.

Workshopträff 2
Datum:6 februari 15:00 – 17:00

Innehåll:

 • Introduktion av grundläggande begrepp och strategier med koppling till programmering i undervisningen.
 • Fortsatt arbete med kursuppgifterna med stöd av workshopledare.

Workshopträff 3
Datum: 20 februari 15:00 – 17:00

Innehåll:

 • Repetition av grundläggande begrepp
 • Fortsatt arbete med kursuppgifterna med stöd av workshopledare.

Workshopträff 4
Datum: 13 mars 15:00 – 17:00

Innehåll:

 • Fortsatt arbete med kursuppgifterna med stöd av workshopledare.
 • Redovisning av programmeringsuppgift.
 • Hur kan man arbeta vidare?
 • Utvärdering
 • Handledning

Frågor besvaras av skolinfo@exploratoriet.se

Öppettider

Lördagar och söndagar
12.00 – 16.00

Påsklovsöppet 10/4 – 16/4
11.00 – 16.00

 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!