Workshops och webbkurs

Vill du lära dig grunderna i några programspråk och utveckla dina kunskaper och färdigheter utifrån lärandemålen? Anmäl dig till Exploratoriets workshops där vi utgår från Skolverkets webbkurser ”Att programmera” och ”Om programmering”.

Lärarfortbildning i programmering

Vill du öka dina kunskaper i programmering och få tips på hur du kan jobba i skolan med programmering? Nu erbjuder vi ett fortbildningsalternativ för dig. Efter kursen kan du skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod. Du får också möjlighet att skapa enkla programmeringsövningar som du kan använda i din undervisning.  Workshopträffarna arrangeras av Exploratoriets pedagoger i samarbete med Skolverkets webkurser ”Om programmering” och ”Att programmera” .

Vårt upplägg består av föreläsningar, praktiska övningar, workshops och gruppdiskussioner – med utgångspunkt i webbkursen. Workshopserien och webkursen löper parallellt. Här ges du också möjlighet till kollegialt utbyte och spännande diskussioner för framtida användande av dina nyvunna kunskaper.

Att programmera och Om programmering – webbkurserna

Webbkurserna ligger på Skolverkets utbildningsportal. Att följa webbkurserna och delta hos oss är kostnadsfritt. Webbkurserna består av en introducerande del där du möter några grundläggande programmeringsbegrepp. Därefter är materialet indelat i tre fristående spår; Scratch, Micro:bit och Python. Läs mer om Skolverkets webbkurser som vi utgår ifrån på länkarna nedan.

Skolverkets webbkurs: Att programmera

Skolverkets webbkurs: Om programmering

Målgrupp

Webbkurserna riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4–9 och gymnasiet, samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Kurserna lämpar sig även för dig som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och vill lära dig grunderna i några programspråk. Välkommen med din ansökan.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men kursdeltagaren måste vara verksam pedagog.

Kursperiod

Anmäl intresse senast 31 januari 2022. Tider för genomförande görs i samarbete med intresserade pedagoger. Träffarna genomförs på Exploratoriet i Skellefteå eller digitalt. Total tidsåtgång för webbkurs och workshops är cirka 20 timmar.

Arbetsformer och innehåll

Workshopträff 1 – 2 timmar
Rektorer bjuds in att delta vid detta pass. En gemensam träff för alla deltagare. Efter denna träff väljer deltagarna spåren Scratch, Micro:bit eller Python.

Innehåll:

  • Introduktion till programmering i undervisningen kopplat till läroplanen, och datalogiskt tänkande.
  • Att komma igång med webbkursen – deltagarna delas in i grupper och kan sedan stötta varandra och utbyta erfarenheter under kursens gång.

Workshopträff 2 – 1,5 timme

Innehåll:

Nu har deltagarna valt spår och jobbar därför specifikt med sitt val.

  • Introduktion av grundläggande begrepp och strategier med koppling till programmering i undervisningen.
  • Fortsatt arbete med kursuppgifterna med stöd av workshopledare.

Workshopträff 3 – 1,5 timme

Innehåll:

  • Repetition av grundläggande begrepp
  • Fortsatt arbete med kursuppgifterna med stöd av workshopledare.

Workshopträff 4 – 2 timmar

Innehåll:

  • Introduktion till programmering i undervisningen
  • Hur kan man arbeta vidare?
  • Utvärdering
  • Handledning

Upplägget kommer att anpassas löpande efter gruppernas frågor och behov.

Avslut

Ett avslutande test genomförs.

Anmälan

Anmälan görs senast den 31 januari 2022 till skolinfo@exploratoriet.se

Öppettider

Lördagar och söndagar
kl. 12 – 16

Fredag 3 juni (K-dag) har vi öppet.

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör Skellefteå till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!