Vill du leva och bo i Västerbotten?

Utställning och skolprogram som bidrar till förändring

En insats mot våra ungdomar som:

  • ger kunskap om hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion.
  • motiverar till att påverka genom medvetna val i sin vardag.
  • bidrar till ett levande Västerbotten.

Skolprogram som når alla

Digitalt läromedel och länkbibliotek som når elever i hela Västerbotten. Utmaningar, scenarion och laborationer tillsammans med Exploratoriets pedagoger i den interaktiva utställningsmiljön på Exploratoriet.

Matsvinn. Bli svinnsmart! Lär och motiveras i köket. Här får ungdomarna insikter i vad som händer om vi alla slösar och hur man gör för att bli mer svinnsmart.

Försörjningstrygghet. Medvetenhet i affären. Var kommer vår mat ifrån, på vilket sätt vi är sårbara och vad vi själva kan göra för att öka vår lokala trygghet?

Miljö och klimat. I landskapet skapar vi medvetenhet om hur betydelsefullt ekosystemet och mångfald är för oss människor. Vad händer då vi försöker påverka systemet, exempelvis med antibiotika?

Yrkesinspiration. Här skapar vi nyfikenhet för branschen utifrån den hållbarhetsmedvetna stadsbon, lantlivsdrömmaren och teknik/maskinnörden.

MATVALET är en satsning i samarbete mellan Länsstyrelsen Västerbotten, LRF, Exploratoriet Science Center, Kungliga Skogs Lantbruksakademin och lokala företag inom branschen.

Välkommen på inspirationsträff för pedagoger

Hållbart jordbruk – hur kan det användas i högstadiets undervisning?

Ida Oderstål, bonde, utbildad grundskollärare och LRFs hållbarhetsambassadör berättar om kopplingen mellan arbetet som bonde, hållbarhetsarbetet i praktiken och betydelsen för samhällsutvecklingen. Allt detta är användbart i undervisningen!

Ansvarsfull matproduktion och -konsumtion en del av lösningen!

Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande omkring oss. Vi är snart 9 miljarder människor, och vi behöver alla mat, men vi har bara en planet. Därför är det viktigt att den mat som produceras och konsumeras bidrar till en hållbar utveckling.  Skillnaderna i världen är stora, men insatser behövs i alla länder. Lars Ericson, Lantbruksexpert Länsstyrelsen Västerbotten, berättar varför vi behöver tänka globalt och hur vi kan agera lokalt!

MATVALET – kommande utställning och skolprogram

Exploratoriet presenterar MATVALET… bla bla bla…

Bokning inspirationsträff

Öppettider

Lördagar kl 11 – 16.
Öppet kl. 11 -16 alla dagar under höstlovet
(30 oktober till 7 november).

Vi ses!

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör Skellefteå till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen. Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!