< Tillbaka till MatValets startsida

Filmen skapar förståelse och engagemang hos eleverna. Vi rekommenderar att ni börjar arbetet med MatValet genom att titta på filmen och jobbar med tillhörande arbetsuppgifter. Filmen är ca 10 minuter lång och arbetsuppgifterna är indelade i tre delar som tar totalt ca 60 – 70 min att genomföra.

Länk till filmen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KDjDFAgT-Fw

Arbetsuppgifter:  Matvalet film och diskussionsfrågor(pdf)

Lektions tid: 70 -80 min

Tips på efterarbete: Digitala spelet Kampen om maten

MatValet

Utbildningsmaterialet som bidrar till ett levande Västerbotten!

Ett kostnadsfritt och platsoberoende utbildningsmaterial för alla skolor i Västerbotten. Läs mer om MatValet här.

Varför jobba med MatValet?

”Lokala kopplingar ökar elevens engagemang och förståelse.”

”Ett högaktuellt ämne som ungdomarna själva kännt effekten av under pandemin och krigsoroligheterna”

”Smidigt att jobba med färdiga verktyg så lärare får mer tid över till lärandeprocessen!”

”Att jobba med samma tema i olika ämnen skapar ett större driv hos eleven”

”Flexibelt upplägg, jobba utifrån dina förutsättningar på DIN skola.”

/ Exploratoriets pedagoger Thomas Löfgren och Anette Hyltegård.

MatValet – ett samarbetsprojket för hela Västerbotten

MatValet är producerat av Exploratoriet Science Center och en satsning som tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, LRF Västerbotten, Universitets och högskolerådets verksamhet Den globala skolan. MatValet har delfinansierats av Kungliga Skogliga Lantbruksakademin samt lokala företag inom branschen.

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!