< Tillbaka till MatValets startsida

Välkommen till MatValets lektionsbank. Ämnesspecifika uppgifter kopplade till matvalet. Kopplingar till LGR 22 hittar du här. Längst ner på sidan finns tips på ett antal länkar till mera ämnesövergripande undervisningsmaterial.

Bild – sprid budskapet

Låt eleverna framställa en berättande och informativ affisch som illustrerar någon del av MatValet. Affischen kan exempelvis uppmana till att:

– Minska matsvinnet
– Handla lokalt och öka vår försörjningstrygghet
– Värna om vårt klimat och vår miljö

Uppgiften kan med fördel kopplas ihop och illustrera uppgiften i svenska – Uttryck dina åsikter .

Låt gärna de elever som vill skicka in sina affischer digitalt till skolinfo@exploratoriet.se. Bland alla inskickade bidrag lottar vi ut två fribiljetter varje termin till närmaste SF biograf. De vinnande bidragen kan komma att skrivas ut och publiceras i våra social medier och utställning Matvalet på Exploratoriet.

Dokument att jobba med:
Länk till elevinstruktion: Affisch-sprid budskapet

Lektions tid: 60 – 120 min
Tips på förarbete: Introduktionsfilm med arbetsuppgifter och det digitala spelet Kampen om maten. 
Tips på efterarbete: Gör en utställning på skolan tillsammans med svenskauppgiften Uttryck dina åsikter.

———————————————————————

Biologi

Laboration Krasse: 
Förberedelse: Odla krasse i två bägare med lock på fuktat papper några dagar innan lektionen. Den ena bägaren ställs i totalt mörker. Syftet med uppgiften är att vilken påverkan odlingsmiljöerna har för hur frön gror och växer.
Elevinstruktion: laboration krasse

Laboration växtcell:
Förberedelser: rödlök, mikroskop, utrustning för att göra egna preparat. Bra om mikroskoperat tidigare med färdiga preparat. Syftet är att studera växtcellen och upptäcka dess delar.
Elevinstruktion: laboration växtcell

Laboration klyvöppningar
Förberedelser: Blad från ampellilja eller liknande som ger bra preparat för att studera växtcellens klyvöppningar. I övrigt samma utrustning som ovan för laboration växtcell.
Elevinstruktion: laboration klyvöppningar

Actions for insects
Digitalt läromedel med fokus på insekter som visar hur vi kan tillsammans kan skapa en bättre värld för insekter och varför det är viktigt.
Länk till materialet Actions for insects

———————————————————————

Engelska- upplevelsesamtal

I den här lektionen ser eleverna en film som de sedan bearbetar. Filmen som är animerad handlar om jorden och hur viktig näringsrik jord är för oss alla. Hur lång tid det tar för näringsrik jord att bildas och hur snabbat vi människor förstör, jord och markresurser, runt om i världen. Filmen handlar även om nedbrytning, urbanisering, och överexploatering. Filmen erbjuder alternativ för att göra använda våra ordar mer hållbart.

Dokument att jobba med:
Länk till film och instruktion: upplevelsesamtal

Lektions tid: 40 min
Tips på förarbete: Introduktionsfilm med arbetsuppgifter och det digitala spelet Kampen om maten. 
Tips på efterarbete: Se instruktion

———————————————————————

Geografi – lokala matproducenter

Det finns många små och stora lokala livsmedelsproducenter i Västerbotten. Elevernas uppgift är att ta reda på vilka som finns i sin närhet och vad dom säljer. Sedan ska en middagsmeny komponeras utifrån de råvaror som de kan få tag på.

Menyn görs gärna i samarbete med HKK och helst även tillagas.

Dokument att jobba med:
Elevinstruktion: Lokala matproducenter

Lektions tid: 60 min
Tips på förarbete: Introduktionsfilm med arbetsuppgifter och det digitala spelet Kampen om maten.
Tips på efterarbete:

———————————————————————

Hem- och konsumentkunskap

Svinnrik – Läromaterial om matsvinn och privatekonomi

Utbildningsmaterial riktat till dig som arbetar som hem- och konsumentkunskapslärare på högstadiet. Syftet med initiativet Svinnrik är att uppmärksamma kopplingen mellan matsvinn, hållbarhet och privatekonomi. Läromaterialet består av övningsuppgifter, utmaningar och kortare föreläsningsfilmer på temat matsvinn och privatekonomi som kan användas i undervisningen.

Vissa delar ex räkna på matsvinnet lämpar sig väl i samarbete med matematikämnet.

Utbildningsmaterialet är gratis och fritt från reklam. Initiativet Svinnrik är framtaget av Finansinspektionen tillsammans med Livsmedelsverket.

Dokument att jobba med:
Länk till materialet: https://gilladinekonomi.se/utbildningar/svinnrik/

Lektions tid: Helt beroende på hur många delar ni väljer att jobba med.
Tips på förarbete:Introduktionsfilm med arbetsuppgifter och det digitala spelet Kampen om maten.
Tips på efterarbete:


Morotskaka i kris
Baka en morotskaka i kris dvs utan kanel, kardemumma och vanlijsocker.

Recept hittar du här.

———————————————————————

Slöjd- bygg ett bihotell

Ett sätt att stötta våra viktiga pollinerare är att bygg ett bihotell.

Dokument att jobba med:
Elevinstruktion: bygg ett bihotell
Tips:  https://alltombiodling.se/sa-bygger-du-ett-insektshotell

Lektions tid: 80 – 120  min
Tips på förarbete: Introduktionsfilm med arbetsuppgifter och det digitala spelet Kampen om maten.
Tips på efterarbete: Montera upp på lämpligt sätt intill skolan.

———————————————————————

Svenska – uttryck dina åsikter

Låt eleverna skiva en argumenterande text där de får ta ställningen och argumentera för sina åsikter. Eleverna får tips på några rubriker att utgå ifrån eller så hittar de på egna.

Låt gärna de elever som vill skicka in sina texter digitalt till skolinfo@exploratoriet.se eller publicera i någon lokal media. Bland alla inskickade bidrag lottar vi ut två fribiljetter varje termin till närmaste SF biograf. De vinnande bidragen kan komma att skrivas ut och publiceras i våra social medier och utställning Matvalet på Exploratoriet.

Koppla gärna ihop skrivuppgiften med bilduppgiften – Sprid budskapet eller med några av uppgifterna de jobba med i biologi.

Dokument att jobba med:
Elevinstruktion till eleverna inkl mall för hur de skapar en bra argumenterande text: Uttryck dina åsikter

Lektions tid: 60 – 80 min
Tips på förarbete: Introduktionsfilm med arbetsuppgifter och det digitala spelet Kampen om maten.
Tips på efterarbete: Gör en utställning på skolan tillsammans med svenskauppgiften Uttryck dina åsikter.

———————————————————————

Ämnesövergripande lektioner

Antibiotikaskolan

Antibiotikaskolan är ett skolmaterial med sex lektioner för skolungdomar i högstadiet och gymnasiet och deras lärare. Lektionerna handlar bland annat om antibiotikaförbrukning, resistenta bakterier, människans hälsa samt jakten på ny antibiotika.

Alla lektioner är anpassade till läroplanen och skapade för att ge kunskap och väcka diskussion om en av vår tids viktigaste frågor, antibiotikaresistens. Du ser alla lektioner nedan – det är bara att sätta igång!

Antibiotikaskolan kan göras i samarbete med hem-och konsumentkunskap, biologi, geografi, samhällskunskap.

Dokument att jobba med:
Länk till materialet: https://svensktkott.se/antibiotikaskolan/

———————————————————————

Tema – Mat, din hälsa och miljö

Natur och miljöboken innehåller flera teman där ett temat Mat, din häsla och miljö passar bra in som komplement till matvalet. Läromedlet består av en 32-sidig lärarhandledning och ett elevmaterial på 20 sidor. Materialet är skrivet för årskurserna 4-9, men går alldeles utmärkt att anpassa för hela grundskolan.

Elevboken handlar om vad vi äter och hur vår matproduktion påverkar miljön. Temat kan göras i samarbete med de flesta ämnena i skolan.

Dokument att jobba med:
Länk till materialet: https://nmboken.se/natur-och-miljoboken/laromedel/ (Scrolla längst ner för att komma till temat).

———————————————————————

Denna lektionsbank fyller vi på allt eftersom, så titta in senare igen om du inte hittar något som passar just dina lektioner. Vår målsättning är att det ska finnas ett urval av olika lektioner i varje ämne.

Har du någon idé på lektion som passar här skicka gärna ett mail till skolinfo@explratoriet.se så kontaktar Exploratoriets pedagoger, Anette eller Thomas, dig.

MatValet

Utbildningsmaterialet som bidrar till ett levande Västerbotten!

Ett kostnadsfritt och platsoberoende utbildningsmaterial för alla skolor i Västerbotten. Läs mer om MatValet här.

Varför jobba med MatValet?

”Lokala kopplingar ökar elevens engagemang och förståelse.”

”Ett högaktuellt ämne som ungdomarna själva kännt effekten av under pandemin och krigsoroligheterna”

”Smidigt att jobba med färdiga verktyg så lärare får mer tid över till lärandeprocessen!”

”Att jobba med samma tema i olika ämnen skapar ett större driv hos eleven”

”Flexibelt upplägg, jobba utifrån dina förutsättningar på DIN skola.”

/ Exploratoriets pedagoger Thomas Löfgren och Anette Hyltegård.

MatValet – ett samarbetsprojket för hela Västerbotten

MatValet är producerat av Exploratoriet Science Center och en satsning som tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, LRF Västerbotten, Universitets och högskolerådets verksamhet Den globala skolan. MatValet har delfinansierats av Kungliga Skogliga Lantbruksakademin samt lokala företag inom branschen.

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!