NTA förskola 

NTA i förskolan, så fungerar det

I Skellefteå erbjuder vi just nu utbildning i det nya temat upplev fysik och kemi. När pedagogen gått utbildningen får förskolan tillgång till NTA lådan och medföljande handledning. Lådan stanna på förskolan så länge det finns en utbildad pedagog på förskolan. Det behöver en kontaktperson som vi mejlar när det är dags att fylla på lådan. Påfyllnad kommer att ske varje läsår. Inköpa av lådor bekostas av Boliden fonden och på fyllnade av lådor bekostas central. Mindre enheter kan behöva dela lådan med närliggande annan enhet.

Höstterminen 24

Upplev fysik och kemi uppdelad på två pass. Du behöver anmäla dig till både pass 1 och pass 2 och du behöver gå båda passen för att bli godkänd, det ingår obligatorisk läxa under utbildningen som ska genomföras och redovisas på tillfälle 2.
Utbildningarna ligger v 41(fredag 11 okt) och v 47 (fredag 22 nov)

Läs mer och anmäl dig här: Anmälan

Har du frågor eller önskemål ta kontakt med anette.hyltegard@exploratoriet.se

Anmälan senast 5 dagar innan genomförande. Om du inte kan delta på utbildningen måste avanmälan göras senast 2 dagar före genomförande (gäller ej akut sjukdom). Annars faktureras skolan en deltagaravgift på 500 kr.

Utbildningarna genomförs på Exploratoriet om inte annat anges.

Finns behov av andra NTA utbildningar eller har ni önskemål om att kunna genomföra utbildningar på plats på er skola så ta kontakt med: anette.hyltegard@exploratoriet.se

Varför måste jag gå en introduktionsutbildning?

Introduktionsutbildningen är obligatorisk för dig som vill börja jobba med NTA i skola och förskola. Den ger dig som lärare en bra översikt av NTA konceptet. Det är mycket mer än en blå låda med material. Här finns stöd för utvärdering och bedömning av dina elever. Dessutom ingår kontinuerlig kompetensutveckling för dig som pedagog. Du får också veta NTA har organiserats i Skellefteå ex hur inventering påfyllning av material i NTA lådorna fungerar.

Varför måste jag gå en NTA temautbildning?
Temautbildningen är obligatorisk för alla som vill jobba med NTA i skola och förskola. Utbildningen har sin utgångspunkt i NTA temats innehåll. Du får tips och stöd hur du jobbar med NTA lådan på bästa sätt. Dessutom får du utbyta erfarenheter med andra lärare som genomför utbildningen. Utbildningarna hålls av erfarna NTA lärare. Utbildningen är en heldagsutbildning eller två halvdagar.

NTA teman i Skellefteå

Förskola: Luft, vatten, ljus, ljud och upplev fysik och kemi
Åk F – 3: Fjärilars liv, Balansera och väga, Förändringar, Fasta ämnen och vätskor samt Rymden(digitalt tema)
Åk 4 – 6: Från frö till frö, Kemiförsök, Rörelse och konstruktion, Magneter och motorer, Kretsar kring el, Rymden(digitalt tema) samt Smartare produkter

Vill du veta mer se NTA Skolutveckling

Utvecklingsuppdrag

Vår temautbildare Lieslott Hultmar har varit med och testat ur nya uppdrag till temat Upplev Fysik och Kemi och det nya temat om matematik..

Sommarlovsöppet

17 juni – 18 augusti
Klockan 11.00 – 16.00

Stängt midsommarafton
och midsommardagen

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!