NTA grundskola

Planerade utbildningar läsåret 24/25

Introduktionsutbildning erbjuds innan varje temautbildning mellan 08:30 – 09:20. Ange i din anmälan om du ej genomfört introduktionsutbildning. Alla utbildningar genomförs på Exploratoriet om inte annat anges.

Höstterminen

Upplev fysik och kemi (F-3), 15 augusti, 09:30 – 15:30. Utbildningen genomförs på Lövångerskolan.
Kemiförsök (4-6), 15 augusti, 09:30 – 15:30
Förändringar (F-3), 20 september, 09:30 -15:30
Rörelse och konstruktion (4-6), 20 september, 09:30 -15:30
Balansera och väga (F-3), 29 oktober, 09:30 -15:30
Smartare produkter (4-7), 29 oktober, 09:30 -15:30
Rymden (2-5), 13 november del 1 och 27 november del 2 14:30 – 17:00. Utbildningen genomförs digitalt.

Vårterminen

17 februari. Innehållet bestäms utifrån det utbildningsbehov som uppkommer under hösten.

Temautbildningen kostar 800 kr/person. För lärare i kommunala skolor faktureras kommunen centralt medan övriga efter genomförd temautbildning. Anmälan till alla utbildningar görs på följande länk: https://forms.gle/cmEgm7E6dosxDJVs9 senast 5 dagar innan genomförande.

Om du inte kan delta på utbildningen måste avanmälan göras senast 2 dagar före genomförande (gäller ej akut sjukdom), annars faktureras skolan en deltagaravgift på 800 kr.

Varför måste jag gå en introduktionsutbildning?
Introduktionsutbildningen är obligatorisk för dig som vill börja jobba med NTA i skola och förskola. Den ger dig som lärare en bra översikt av NTA konceptet. Du får också veta hur NTA organiseras i Skellefteå, ex. hur inventering påfyllning av material i NTA lådorna fungerar. Introduktionsutbildningen tar 50 timme leds av erfarna NTA pedagoger. Det är också ett utmärkt tillfälle för rektorer att lära dig mer om NTA konceptet.

Varför måste jag gå en NTA temautbildning?
Temautbildningen är obligatorisk för alla som vill jobba med NTA i skola och förskola. Utbildningen har sin utgångspunkt i NTA temats innehåll. Du får tips och stöd hur du jobbar med NTA temat på bästa sätt. Dessutom får du utbyta erfarenheter med andra lärare som genomför utbildningen. Utbildningarna hålls av erfarna NTA lärare. Utbildningen är en heldagsutbildning.

NTA teman i Skellefteå
I Skellefteå har vi valt att jobba med följande teman. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om innehållet i varje NTA tema. Det finns 25 olika NTA teman som NTA skolutveckling har tagit fram. Läs mer här.

Finns behov av andra NTA utbildningar eller har ni önskemål om att kunna genomföra utbildningar på plats på er skola ta kontakt med: thomas.lofgren@exploratoriet.se

NTA i förskolan

Mer om NTA Skolutveckling

Utvecklingsuppdrag

Exploratoriet i Skellefteå har på uppdrag av NTA utvecklat ett digitalt komplement till NTA lådan Rörelse och konstruktion.  Lärare i Skellefteå kommun lånar materialet gratis. Materialet används även i Östersund, Kalix, Täby och i Sandvikens kommun. Läs mer om materialet här .

Sommarlovsöppet

17 juni – 18 augusti
Klockan 11.00 – 16.00

Stängt midsommarafton
och midsommardagen

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!