< Tillbaka till MatValets startsida

Så här jobbar du med matvalet i din klass

Undervisningsmaterialet vänder sig till elever i åk 7-9 och berör de flesta ämnen i skolan. Materialet kan fritt nyttjas av alla skolor i hela Västerbottens län. Matvalet är indelat i fyra olika delar och vi rekommendera att de görs enligt följande:

  1. Introduktion
  2. Digitalt spel – Kampen om maten
  3. Lektionsbank
  4. Lektion i Utställning

Detaljerad information om de olika delarna hittar från startsidan.

Eftersom Matvalet berör många ämnen i skolan rekommenderar vi ett ämnesövergripande arbetssätt. Introduktion och det digitala spelet Kampen om maten är kopplade till flera ämnen medan Lektionsbanken är mer riktat mot enskilda ämnen. Här kan du som lärare välja delar att jobba med under dina ämneslektioner. De flesta av lektionerna i Lektionsbanken kräver att eleverna först har sett filmen, jobbat med diskussionsfrågorna samt spelat det digitala spelet Kampen om maten. Lektionsbanken kommer att uppdateras under läsåret med fler uppgifter.

På Exploratoriet har vi byggt en utställning med ett tillhörande skolprogram som handleds av Exploratoriets pedagoger. För skolor inom Skellefteå kommun är ett besök på Exploratoriet gratis och bokas via följande länk: https://skola.exploratoriet.net/product/matvalet/

För skolor utanför Skellefteå kommun tillkommer en kostnad för besöket. Ta kontakt med skolinfo@exploratoriet.se för offert. Ange datum, tid och antal elever.

Utskrivbar version: Så jobbar du med matvalet

MatValet

Utbildningsmaterialet som bidrar till ett levande Västerbotten!

Ett kostnadsfritt och platsoberoende utbildningsmaterial för alla skolor i Västerbotten. Läs mer om MatValet här.

Varför jobba med MatValet?

”Lokala kopplingar ökar elevens engagemang och förståelse.”

”Ett högaktuellt ämne som ungdomarna själva kännt effekten av under pandemin och krigsoroligheterna”

”Smidigt att jobba med färdiga verktyg så lärare får mer tid över till lärandeprocessen!”

”Att jobba med samma tema i olika ämnen skapar ett större driv hos eleven”

”Flexibelt upplägg, jobba utifrån dina förutsättningar på DIN skola.”

/ Exploratoriets pedagoger Thomas Löfgren och Anette Hyltegård.

MatValet – ett samarbetsprojket för hela Västerbotten

MatValet är producerat av Exploratoriet Science Center och en satsning som tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, LRF Västerbotten, Universitets och högskolerådets verksamhet Den globala skolan. MatValet har delfinansierats av Kungliga Skogliga Lantbruksakademin samt lokala företag inom branschen.

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!