.

.

Prospecting

Investigations of the bedrock with the aim of finding extractable minerals and metals are called prospecting.

Did you know that:

The person who works with prospecting is called a geologist and works to find clues to where important metals such as copper, gold and nickel are found in large quantities.

The properties of minerals and metals are important knowledge for a geologist.

Bedrock that contains sufficiently high levels of minerals and metals for extraction is called a deposit.

Rocks and minerals in a deposit are called ore.

A deposit can contain several ores and many different metals.

Before mining can start, permits must be approved.

 

Opening hours

Weekends 12.00 – 16.00

Friday 10/5
12.00 – 16.00


 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!