Verksamhet2021-01-11T10:23:40+00:00

Verksamhet

En tuff vision

Visionen är tuff: att skapa Sveriges främsta pedagogiska center. Skellefteå och Sverige behöver hitta framtidens stjärnor inom de tekniska och naturvetenskapliga yrkena. Och Exploratoriet ska med upplevelser och interaktivitet inspirera en ny generation tekniker och ingenjörer inom många vetenskapliga områden. Kunskap ska vara kul!

Vi står snart inför en oerhörd kompetensbrist inom de tekniska och naturvetenskapliga yrkena. I Skellefteå, som är en industri- och teknikberoende stad, tar vi den bristen på allvar. Därför har Skellefteå kommun tillsammans med närlingsliv i regionen beslutat sig för att bygga ett science center.

Där kunskap är kul

Exploratoriet ska bli en attraktiv arena där kunskap är kul. Vi fyller ett helt hus, på Nordanå, med experiment och roliga utmaningar. Fysik, kemi, teknik, astronomi, och ekologi mm. – här ska erbjudas besök på många vetenskapliga plan. Interaktivitet, upptäckarglädje och lekfullhet ska locka fram intresset för teknikyrken hos de unga besökarna. Och förmodligen även barnet i vuxna besökare.

Vi ska skapa en unik Skellefteåmodell med en stark pedagogisk kärna som stärks genom god samverkan mellan skola, universitet, företag och andra aktörer främst i Skellefteå och omgivande regioner, men även nationellt och internationellt.

Syftet är i första hand att nå barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium, men Exploratoriet ska också på sikt bli en attraktion för besökare, en upplevelse för hela familjen.

Det finns totalt ett tjugotal Science Centers i Sverige, organiserande i Föreningen Svenska Science Center, FSSC. Exploratoriet är den tjugonde medlemmen i  föreningen FSSC.

Organisation

Tf vd är Christina Fahlgren- Lövheim fr 19/12 2020.

Styrelsen

Ordinarie ledamöter:
Peter Forsséll tillika ordförande,  Enably Sävar AB
Christina Fahlgren Lövheim, Skellefteå kommun(deltar ej i styrelsearbete under anställning som tf vd)
Lars Sundström, IF metall
Christine Nilsson, Boliden AB
Jenny Fahlgren; Skellefte Kraft AB
Kenth Berglund, Teknikföretagen
Robert Brännström, Luleå Tekniska Universitet

Ersättare:
Johan Thysell, Holmen
Greger Larsson, Västerbottens Handelskammare
Mikael Walter, Boliden AB
Fredrik Stenberg, Skellefteå kommun
Ann-Katrin Högdahl, Skellefte kraft AB