Verksamhet2020-10-03T13:46:43+00:00

Verksamhet

En tuff vision

Visionen är tuff: att skapa Sveriges främsta pedagogiska center. Skellefteå och Sverige behöver hitta framtidens stjärnor inom de tekniska och naturvetenskapliga yrkena. Och Exploratoriet ska med upplevelser och interaktivitet inspirera en ny generation tekniker och ingenjörer inom många vetenskapliga områden. Kunskap ska vara kul!

Vi står snart inför en oerhörd kompetensbrist inom de tekniska och naturvetenskapliga yrkena. I Skellefteå, som är en industri- och teknikberoende stad, tar vi den bristen på allvar. Därför har Skellefteå kommun tillsammans med närlingsliv i regionen beslutat sig för att bygga ett science center.

Där kunskap är kul

Exploratoriet ska bli en attraktiv arena där kunskap är kul. Vi fyller ett helt hus, på Nordanå, med experiment och roliga utmaningar. Fysik, kemi, teknik, astronomi, och ekologi mm. – här ska erbjudas besök på många vetenskapliga plan. Interaktivitet, upptäckarglädje och lekfullhet ska locka fram intresset för teknikyrken hos de unga besökarna. Och förmodligen även barnet i vuxna besökare.

Vi ska skapa en unik Skellefteåmodell med en stark pedagogisk kärna som stärks genom god samverkan mellan skola, universitet, företag och andra aktörer främst i Skellefteå och omgivande regioner, men även nationellt och internationellt.

Syftet är i första hand att nå barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium, men Exploratoriet ska också på sikt bli en attraktion för besökare, en upplevelse för hela familjen.

Det finns totalt ett tjugotal Science Centers i Sverige, organiserande i Föreningen Svenska Science Center, FSSC. Exploratoriet är den tjugonde medlemmen i  föreningen FSSC.

Organisation

Verksamhetschef är Annica Bray, från 1 oktober 2017. David Hübinette var verksamhetschef från 1 november 2015 – 31 juli 2017.

Styrelsen

Lars Sundström, IF Metall, ordförande
Christine Nilsson, Boliden AB
Jenny Fahlgren, Skellefteå Kraft
Christina Fahlgren Lövheim, Skellefteå kommun
Peter Forsséll, Handelskammaren
Helena Strömbro Ershag, Norran

Ersättare

Anton Holmström, Martinsons
Kent Berglund, Teknikföretagen
Janne Lindmark, Boliden
Robert Brännström, Luleå tekniska universitet