Välkommen!

Staffan Åkerlund utsedd till ny VD för Exploratoriet Science Center

Skellefteå, 2024-05-08

Exploratoriet Science Center meddelar med glädje att Staffan Åkerlund kommer att tillträda som verkställande direktör från och med den 1 augusti. Med sin gedigna bakgrund som Verksamhetscontroller vid Skellefteå Kommun, lärare och styrelseledamot för NTA Skolutveckling är Staffan perfekt lämpad för att driva Exploratoriets vision framåt.

Under sin tid på Skellefteå Kommun har Staffan utvecklat djupa insikter i strategisk planering och ledning. Hans arbete med pedagoger och involvering i Exploratoriets program via NTA har gett honom en unik förståelse för Exploratoriets pedagogiska mål. Staffans bidrag till utvecklingen av vår installation, Norrbottniabanan, understryker hans förmåga att förnya och berika våra vetenskapliga utställningar.

Som ett ledande science center fokuserar Exploratoriet på att inspirera ungdomar i grundskolan att upptäcka och utforska naturvetenskap och teknik. Med Staffans passion för utbildning och vetenskaplig nyfikenhet kommer han att leda Exploratoriet i dess uppdrag att säkra en kompetent framtida arbetskraft.

” Vi är glada att ha gått i mål efter en omsorgsfull rekryteringsprocess med många kvalificerade sökande. Staffan kommer närmast från Skellefteå kommun och har bland annat suttit med i den nationella styrelsen för NTA och har bred erfarenhet av våra verksamhetsområden. Det är viktiga faktorer när Exploratoriet nu fortsätter utvecklingsresan” -Peter Forsséll, Styrelseordförande.

”Det ska bli otroligt spännande att tillsammans med grymt kompetenta medarbetare arbeta för att nå visionen om att bli Sveriges bästa science center. Nu får jag ta hand om en verksamhet som redan är mästare på att erbjuda Skellefteås invånare och besökare spännande och lärorika upplevelser med fokus på teknik och naturvetenskap. Det ser jag verkligen fram mot!” Säger Staffan Åkerlund om sin nya roll som VD på Exploratoriet Science center.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Forsséll, Styrelseordförande
070 624 00 48
Peter@Svenssonsnickeri.se

Öppettider

Helgöppet
12.00 – 16.00

Fredag 10/5
12.00 – 16.00

 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!