Undervisningsmaterial / NTA2019-09-16T13:36:45+00:00

Undervisningsmaterial/NTA

NTA Natur och Teknik för Alla

NTA (Natur och Teknik för Alla) är ett skolutvecklingsprogram, som består av olika teman. Här använder eleven sig av ett naturvetenskapligt arbetssätt genom att göra förutsägelser, laborera och dokumentera. Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) introducerade NTA i Sverige och står även som garant för sakinnehållet.

Den lärare som nyttjar något av NTA:s teman går introduktionskurs och temakurser på Exploratoriet.

Om du har några frågor, kontakta Pär Lundmark, Baldergymnasiet , per.lundmark@skelleftea.se

Följande teman finns för NTA i Skellefteå: Fjärilars liv, Från frö till frö, Kemiförsök, Balansera och väga, Förändringar, Fast och flytande, Rörelse och konstruktion, Magneter och motorer samt Kretsar kring el. För förskolan finns temana Luft och Vatten.

Vill du veta mer se NTA Skolutveckling