Pedagogiska program2020-05-12T12:50:25+00:00

Aktuella skolprogram våren 2020

På Exploratoriet finns skolprogram för olika åldersgrupper och med inriktningar inom naturvetenskap, teknik och matematik.
Våra teman är kopplade till läroplanen och kan utgöra ett komplement till undervisningen. Vi strävar efter att ge en upplevelse och ett bestående minne av besöket på Exploratoriet.
Kunskap är kul!

Nyhet våren 2020!

Åk 4 -9 och gymnasiet. Shelter – en virtuell flykt till verkligheten.
Utställning och rollspel.

Förkunskaper: Arbeta gärna med Barnkonventionen och FN:s globala mål innan besöket.

Utställningen och rollspel

Tid: 90 minuter.​ Helklass och halvklass
Bokningsbart: Vecka 11-vecka 19

Förberedelser
Det är bra om ni har repeterat Barnkonventionen och FN:s globala mål före besöket.

Utställning och rollspel
Utställningen Shelter, visar livet i tre olika flyktingläger på ett helt nytt sätt. Besökarna får bland annat via VR-teknik uppleva vardagssituationer från flyktingläger världen över.

Inspelningar har ägt rum i Bidibidi i Uganda, Lombok i Indonesien och i Za’atari i Jordanien. Utställningen handlar också om varför människor är på flykt, flyktingarnas ursprung och demografi samt annan statistik kring flyktingsituationen som världen befinner sig i.

Besöket i utställningen samt VR-upplevelsen kombineras med ett rollspel där eleverna själva ställs inför typiska val som flyktingar ställs inför. Framförallt belyser det skillnaden mellan behov och önskningar.

Mer information om utställningen, kopplingar till Lgr 11 och bokningslänk hittar du under rubriken ”Övrig information utställningen Shelter” lite längre ned på denna sida.

Åk 4 -9 och gymnasiet. Shelter – en virtuell flykt till verkligheten.
Endast utställning.

Förkunskaper: Arbeta gärna med Barnkonventionen och FN:s globala mål innan besöket.

Endast utställningen
Tid:
ca 45 min. Helklass och halvklass

Bokningsbart: Vecka 11-vecka 19

Utställningen lyfter fram frågor kring varför människor är på flykt, flyktingarnas ursprung och demografi samt annan statistik kring flyktingsituationen som världen befinner sig i.

Utställningen Shelter, visar livet i tre olika flyktingläger på ett helt nytt sätt. Besökarna får bland annat via VR-teknik uppleva vardagssituationer från flyktingläger världen över.

Inspelningar har ägt rum i Bidibidi i Uganda, Lombok i Indonesien och i Za’atari i Jordanien.

Efterarbete: UNHCR har tagit fram ett rollspel som vi rekommenderar att ni använder er av efter besöket. Ni kan få ett exemplar på Exploratoriet.

Mer information om utställningen, kopplingar till Lgr 11 och bokningslänk hittar du nedan under rubriken ”Övrig information utställningen Shelter”.

Övrig information skolprogrammet Shelter

Transport: Exploratoriet erbjuder kostnadsfri transport med reguljär linjetrafik eller bokad buss beroende på skola.

Läs mer om utställningen Shelter här.

Här hittar du programmets förankring i läroplanen (lgr11)

Boka Shelter för din klass åk 4 – 9 eller gymnasiet. Till bokningsförfrågan>>

Årskurs F-3

Experimentråttan i full fart

Källsortering och sopskoj med råttan och räven

Årskurs 3 Helklass och halvklass
Tid: ca 90 minuter totalt
Bokningsbara tider: Bokningsbar från vårterminen 2020 v.3
Innehåll:
  Hur vi kan förebygga avfall? Varför är det så viktigt att sortera direkt vid källan, i hemmet, på skolan och på jobbet? Eleverna får spela Skellefteå kommuns källsorteringsspel med ”riktiga” sopor. Vad kan man spola ner i toaletten?  Vi gör också en Klimatsmart loop med dominokort Exploratoriets experiment- och källsorteringsråtta lär ut några bus och knep, som ni kan prova på i klassrummet också.
Programmet är utvecklat tillsammans med Skellefteå kommun, Avfall och Återvinning.  
Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

Mer om programmet och kopplingar till läroplanen (lgr11)
Beskrivningar på källsorteringsråttans experiment: Skumorm>> Rulla burk>> Lyfta glas>>

Solen, månen och vi på jorden

Solen, månen och vi på jorden

Årskurs 2,3. Helklass och halvklass
Tid: 90 minuter.
Bokningsbart:  Vårterminen 2020 vecka 3 -9.

Innehåll:
Storleksjämförelser mellan himlakroppar. Hur många år går vi tillsammans runt solen vid Telluriet? Ser du gubben i månen eller något annat?
Eleverna bygger med 4DFrame och Lego för att bo, färdas, forska och kommunicera på månen och planeten Mars.
Med filmklipp från European Space Agency) ESA Space for kids . Några välkända stjärnbilder att känna igen på natthimlen i vinter visas i Planetariet.

Begrepp: År, halvår, månad, himlakropp, måne, planet, dvärgplanet, rymdstation, omloppsbana.

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

LED buketter och tjutande ormsvansar

Årskurs 2-4
Bokningsbart:  Från och med vecka 17.
Tidsåtgång: Ca 45 min.

Eleverna jobbar två och två med enkla uppdragskort. Med ledande deg, batterier, LED lampor och summer bygger de olika elektriska kretsar som både låter och lyser. Handleds av Exploratoriets pedagoger.

Ledande deg, ett exempel på Exploratoriets uppdragskort:

ledande deg NYA 1-2_2019

Recept till en bra, ledande deg hittar du på Nationellt resurscentrum för fysik
Recept på ledande deg

Mer information och kopplingar till LGR 11 hittar du här

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

Årskurs 4-6

LittleBits och Tekniklego på veckoturné

Årskurs: 4-6 Helklass
Bokningsbart: Vårterminen 2020 från och med vecka 17.
Upplägg:
Besök av Exploratoriet och introduktion av littleBits i klassrummet, t ex en måndag (60 min.) följs av eget arbete Eleverna jobbar två och två. Klassen får låna littleBits och tekniklego från Exploratoriet under en vecka. Vernissage och visningar för varann och kanske särskilt inbjudna mot slutet av veckan.
LittleBits är elektroniska komponenter/moduler som kopplas samman till en krets för att tillsammans utföra olika funktioner.

Gör en bokningsförfrågan>>

Mer om programmet och koppling till Lgr11: Skolprogram littleBits 4 – 6 på veckoturné

Vatten är livet

Årskurs 4-5 Helklass och halvklass
Tid: ca 90 minuter
Bokningsbart: Hela vårterminen 2020
Innehåll: 
Alla människor, djur och växter på jorden har en sak gemensamt. De behöver vatten för att kunna leva och därför måste vi vara rädda om vårt vatten. Eleverna jobbar laborativt med vattenrening, bygger vatten- och avloppssystem till våra hushåll. Vad får man spola ner i toaletten egentligen? Tillgång till rent vatten ur en kran är långt ifrån självklart för alla människor på jorden. Eleverna får praktiskt prova hur det kan vara att behöva bära hem sitt dricksvatten och ta del av en kortfilm om hur en familj i Madagaskar löser det.

Programmet utvecklas med Skellefteå kommun, Avfall och Återvinning.  
Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

Här hittar du uppdragen i utställningarna från programmet, om du vill följa upp med din grupp, tillbaka på skolan.

Uppdragskort Vattentorn och enkel 1000 liter åk4
Uppdragskort Jämför vattnets temperatur badvatten
Uppdragskort Kranvatten eller flaskvatten?
Uppdragskort Papper som papper!
Uppdragskort Bära hem vatten varje dag

Metallerna i vår vardag  – från fynd till grej

Årskurs 4-6 2 x halvklass
Tid: 120 minuter
Bokningsbart: Från och med vecka 17.
Innehåll:
Efter gemensam inledning kring temat delas klassen i två delar. Den ena halvklassen börjar med att två och två jobba med programmering av förarlösa lastmaskiner(EV3-robotar) i gruvmiljö. Den andra halvklassen jobbar samtidigt med prospektering, metallers egenskaper och dess användning samt hur vi återvinner värdefulla metaller från elektronikskrot.

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

Uppdragskort i utställningarna

Årskurs 3-5
Tid: max 30 – 45 minuter med läraren som spindel i nätet
Bokningsbart:  Hela vårterminen 2020
Upplägg:
Man jobbar tillsammans, lämpligen i par i utställningarna, där medföljande lärare är spindeln i nätet i utställningshallen. Eleverna jobbar tillsammans och resonerar kring uppdragen. Läraren kan följa upp uppdragen, åter på skolan. Korten visar med bilder vart man ska gå i utställningarna och lösa olika uppdrag. Totalt finns det ett tjugotal uppdragskort, något för kroppen och något för knoppen, tid för varje uppdrag ca 3-8 minuter.
Programmet är lämpligt som parallellprogram för t ex EV3 går under jord. Programmet fungerar även helt fristående, lämpligt för lärare som gärna jobbar själv med eleverna på plats hos oss, utan våra pedagoger.

Uppdragskort:
Uppdragskort Avfallstrappan x 2  
Uppdragskort Björk + Ekosystem 
Uppdragskort Burkpiano och Spegel  
Uppdragskort Karlavagnen och djur i trappen
Uppdragskort Pussel och mattekluring 
Uppdragskort Träd i skogen och björnens bo
PDF Uppdragskort Äggröra och bygg en damm 
PDF Uppdragskort Växtvägg och Inte darra
PDF Uppdragskort Räkna ringar och stapla muggar 
PDF Uppdragskort Mekanikväggen och klättra ljudmemory
PDF Uppdragskort Elektronikskrot och kända hus i staden

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

Årskurs 7 – 9

Fuktmätning med micro:bit

Bygg och programmera smarta styrningar med micro:bit

Årskurs 7-9 helklass
Tid ca 60 min
Bokningsbart:  Hela vårterminen 2020

Förberedelser: Eleverna kan grunder i micro:bit; dess olika delar, uppbyggnad och har provat på simuleringsverktyget på datorn.
Tips på  förberedelser, kontakta Thomas Löfgren, Exploratoriet. thomas.lofgren@exploratoriet.se

Upplägg:
Eleverna jobbar två och två med uppdrag kopplade till smarta styrningar i samhället t ex styra vägbommar och larm. Vi jobbar med micro:bits, styrservon, olika sensorer och ljudkort. Varje uppdrag inleds med att eleverna bygger en konstruktion för att sedan övergå till programmering och styrning. Det finns fyra olika programmeringsuppdrag och varje uppdrag tar ca 60 min att genomföra. Vid ett besök hinner klassen göra ett uppdrag. Komplett material för alla fyra uppdrag kan lånas eller bokas som besök på Exploratoriet.
Förankring i läroplanen: Bygg och programmera med microbit_läroplanskopplingar_aug 2019
Exempel på programmeringsuppdrag:  vägbom 20190502
Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

Smarta styrningar för framtiden 

Årskurs 7-9 helklass
Tid: ca 120 minuter
Bokningsbart:  Hela vårterminen 2020

Programmets upplägg:
Vad är sensorer och var i samhället finns de idag? Vad är en smart soptunna och hur kan den bidra till hållbar utveckling? Leif Häggmark, Skebit berättar. Eleverna får sedan uppdraget att ta fram förslag för framtidens användning av smart teknik. Passet avslutas med en gemensam redovisning. Eleverna får också möjlighet att testa en intressant visualisering av luftkvalitetsdata i Hololens.
Förankring till läroplanen: Smarta styrningar i samhället_läroplanskopplingar_aug 2019

Boka för din klass: Till bokningsförfrågan>>
Sätt fart på turbinen

El och energi – för ett hållbart samhälle

Årskurs 7-9 Helklass
Bokningsbart:  Hela vårterminen 2020

Del 1: Besök 1 (ca 90 min) på Exploratoriet
Vid det första besöket får eleverna göra ett antal experiment kopplat till elproduktion. Vi använder bl a ”vattenlandet” med fallhöjd, turbin, generator för att skapa elektricitet. Eleverna utforskar styrning av vattenflöde med hjälp av dammar.
Del 2: Arbete på skolan med energiuppdrag
I grupper om 3 – 4 elever, med fördel ämnesövergripande.
Del 3: Besök 2 (120 min) på Exploratoriet. Redovisningar för Skellefteå Kraft .
Representanter från företaget finns på plats; lyssnar och ger feed-back till grupperna.
Mer om ZeroSun ingår vid redovisningstillfället.

Kopplingar till Lgr 11: Det hållbara samhället – tema el och energi Beskrivning

Transport: Gratis transporter för medverkande i projektet, mellan skolan och Exploratoriet.
För frågor: Thomas Löfgren, Exploratoriet thomas.lofgren@exploratoriet.se

El och energi –  för ett hållbart samhälle –  är ett samarbete mellan Exploratoriet och Skellefteå Kraft.

Exploratoriet är en del av Sagofesten på Nordanå torsdagen den 28 maj 2020, för förskolans 5-åringar.

Exploratoriet deltar med aktiviteter utomhus på kulturområdet Nordanå under den årliga Sagofesten.

I år inspireras hela Sagofesten av boken Det fattas något här av Klara Persson, som kom ut under 2019. Det är en humoristisk och underfundig liten bok om två ensamma figurer som längtar och söker efter mening i tillvaron.

För förskolans alla femåringar, i samarbete med övriga aktörer på Nordanå och Skellefteå bibliotek.

Av och med gymnasiet

Brunnslocksidéer för framtiden

Gymnasieelevers delaktighet

Unga leder unga med Baldergymnasiet på Exploratoriet. Under höstterminen 2019 genomför Baldergymnasiets elever vid Naturvetenskapliga programmet återigen ett högstadieprogram tillsammans med Exploratoriet. Under halvdagspass har tolv klasser från Skellefteås alla åttondeklasser möjlighet att ta del av gymnasieungdomarnas utbud av experiment och visningar och få veta mer om hur det kan vara att välja Naturvetenskapliga programmet inför stundande gymnasieval.

Barn- och Fritidsprogrammet, Baldergymnasiet genomför under sju veckor hösten 2019 programmet Trollmor och de magiska glasen.  för grupper från Förskoleklass till årskurs 2 under handledning av Exploratoriets pedagoger. Det är färger och kemi, men också teknik på tapeten i sagoform och med egna laborationer för de allra minsta från Förskoleklass till årskurs 2. Såväl 2017 som 2018 genomfördes liknande samarbeten med Barn- och Fritidsprogrammet, Baldergymnasiet.

Brunnslock, en utställning med Estetiska programmet, Anderstorpsgymnasiet vår och sommar 2018. Hur kan framtidens brunnslock  i Skellefteå komma att se ut? Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad gav uppdraget och jobbar vidare med tre finalister bland de fyrtio skisserna.

Under sommarlovet kan Exploratoriet erbjuda feriepraktik för gymnasieelever inom Skellefteå kommun i treveckorsperioder. Feriepraktikanterna får leda aktiviteter,  göra visningar och leda workshops med sommarbesökarna och också hjälpa till i café och shop.

Elever och lärare från Fastighetsprogrammet deltog under uppbyggandet av utställningsmiljöerna genom att anpassa och montera kupolen i limträ till planetariet i utställningshallen. Fastighetsprogrammet har också utvecklat en utställningsstation ”Darra på handen” till utställningen på Exploratoriet. Lärarna vid Fastighetsprogrammet har fler idéer på hur eleverna kan vara delaktiga i Science centrets fortsatta uppbyggnad.