Pedagogiska program2020-08-14T09:41:35+00:00

Aktuella skolprogram hösten 2020

På Exploratoriet finns skolprogram för olika åldersgrupper och med inriktningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi står för transporten enligt reguljär busstrafik till och från Exploratoriet. Ange i din bokningsförfrågan om busstransport önskas.
Våra teman är kopplade till läroplanen och kan utgöra ett komplement till undervisningen. Vi strävar efter att ge en upplevelse och ett bestående minne av besöket på Exploratoriet.
Kunskap är kul!

Årskurs F-3

Draken Berta

Årskurs F-1 Helklass
Tid: 60 minuter
Bokningsbara tider: Vecka 37-41
Innehåll:
Berta är en drake som tycker om kemi, att experimentera och spruta eld. Vi läser en spännande saga från boken om Berta.  I sagan får barnen lära känna Berta, hennes vänner och familj. Sagan slutar med ett fascinerande experiment. Programmet genomförds i samarbete med Barn- och fritidsprogrammet p å Baldergymnasiet. 

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 

Mer om programmet och kopplingar till läroplanen (lgr11)

Hårige Harry..

Hårige Harrys försvinnande

Årskurs 2-3 Helklass
Tid: 60 minuter
Bokningsbara tider: Vecka 36-43
Innehåll:
ExplorAnette och ExploraTomas har fått problem. Deras kompis Håriga Harry har försvunnit efter att kidnappats av den elake Matematikus. Hälp ExploraTora och ExploraTomas att hitta lille Harry genom att spana efter ledtrådar och lösa matematiska gåtor som Herr Matematikus lämnat efter sig. 

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 

Mer om programmet och kopplingar till läroplanen (lgr11)

Experimentråttan i full fart

Källsortering och sopskoj med råttan och räven

Årskurs 3 Helklass och halvklass
Tid: 90 minuter
Bokningsbara tider: Vecka 45-v9(2021)
Innehåll:
  Hur vi kan förebygga avfall? Varför är det så viktigt att sortera direkt vid källan, i hemmet, på skolan och på jobbet? Eleverna får spela Skellefteå kommuns källsorteringsspel med ”riktiga” sopor. Vad kan man spola ner i toaletten?  Vi gör också en Klimatsmart loop med dominokort Exploratoriets experiment- och källsorteringsråtta lär ut några bus och knep, som ni kan prova på i klassrummet också.
Programmet är utvecklat tillsammans med Skellefteå kommun, Avfall och Återvinning.  

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 

Mer om programmet och kopplingar till läroplanen (lgr11)
Beskrivningar på källsorteringsråttans experiment: Skumorm>> Rulla burk>> Lyfta glas>>

Solen, månen och vi på jorden

Solen, månen och vi på jorden

Årskurs 2,3. Helklass och halvklass
Tid: 60 minuter.
Bokningsbart:  v45-v9 (2021).

Innehåll:
Storleksjämförelser mellan himlakroppar. Hur många år går vi tillsammans runt solen vid Telluriet? Ser du gubben i månen eller något annat?
Eleverna bygger med 4DFrame och Lego för att bo, färdas, forska och kommunicera på månen och planeten Mars.
Med filmklipp från European Space Agency) ESA Space for kids . Några välkända stjärnbilder att känna igen på natthimlen i vinter visas i Planetariet.

Begrepp: År, halvår, månad, himlakropp, måne, planet, dvärgplanet, rymdstation, omloppsbana.

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 

LED buketter och tjutande ormsvansar

Årskurs 2-4
Bokningsbart:  V45 – v9(2021).
Tidsåtgång: 45 min.

Eleverna jobbar två och två med enkla uppdragskort. Med ledande deg, batterier, LED lampor och summer bygger de olika elektriska kretsar som både låter och lyser.

Ledande deg, ett exempel på Exploratoriets uppdragskort:

ledande deg NYA 1-2_2019

Recept till en bra, ledande deg hittar du på Nationellt resurscentrum för fysik
Recept på ledande deg

Mer information och kopplingar till LGR 11 hittar du här

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 

Årskurs 4-6

Vatten är livet

Årskurs 4-5 Helklass och halvklass
Tid: ca 120 minuter
Bokningsbart: V36-42
Innehåll: 
Alla människor, djur och växter på jorden har en sak gemensamt. De behöver vatten för att kunna leva och därför måste vi vara rädda om vårt vatten. Eleverna jobbar laborativt med vattenrening, bygger vatten- och avloppssystem till våra hushåll. Vad får man spola ner i toaletten egentligen? Tillgång till rent vatten ur en kran är långt ifrån självklart för alla människor på jorden. Eleverna får praktiskt prova hur det kan vara att behöva bära hem sitt dricksvatten och ta del av en kortfilm om hur en familj i Madagaskar löser det.

Programmet utvecklas med Skellefteå kommun, Avfall och Återvinning.  

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 

Här hittar du uppdragen i utställningarna från programmet, om du vill följa upp med din grupp, tillbaka på skolan.

Uppdragskort Vattentorn och enkel 1000 liter åk4
Uppdragskort Jämför vattnets temperatur badvatten
Uppdragskort Kranvatten eller flaskvatten?
Uppdragskort Papper som papper!
Uppdragskort Bära hem vatten varje dag

Shelter – en virtuell flykt till verkligheten.

Årskurs 5 – 6
Förkunskaper: Arbeta gärna med Barnkonventionen och FN:s globala mål innan besöket.
Utställningen och rollspel
Tid: 90 minuter.​
Bokningsbart: Vecka 36-38

Förberedelser
Det är bra om ni har repeterat Barnkonventionen och FN:s globala mål före besöket.

Innehåll
Utställningen Shelter, visar livet i tre olika flyktingläger på ett helt nytt sätt. Besökarna får bland annat via VR-teknik uppleva vardagssituationer från flyktingläger världen över.

Inspelningar har ägt rum i Bidibidi i Uganda, Lombok i Indonesien och i Za’atari i Jordanien. Utställningen handlar också om varför människor är på flykt, flyktingarnas ursprung och demografi samt annan statistik kring flyktingsituationen som världen befinner sig i.

Besöket i utställningen samt VR-upplevelsen kombineras med ett rollspel där eleverna själva ställs inför typiska val som flyktingar ställs inför. Framförallt belyser det skillnaden mellan behov och önskningar.

Metallerna i vår vardag  – från fynd till grej

Årskurs 4-6 2 x halvklass
Tid: 120 minuter
Bokningsbart: Vecka 45 – v51.
Innehåll:
Efter gemensam inledning kring temat delas klassen i två delar. Den ena halvklassen börjar med att två och två jobba med programmering av förarlösa lastmaskiner(EV3-robotar) i gruvmiljö. Den andra halvklassen jobbar samtidigt med prospektering, metallers egenskaper och dess användning samt hur vi återvinner värdefulla metaller från elektronikskrot.

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 

Kemins dag – Tema växthälsa

Årskurs 4-6
Tid: 60 minuter
Bokningsbart:  v43
Upplägg:

FN har utsett 2020 till Internationella året för växthälsa. Årets Kemins Dags-experiment handlar därför om fosfor och kväve, två näringsämnen som är viktiga för att växter ska må bra och utvecklas optimalt. Det första är en lärarledd demonstration. Det andra experimentet är utformat så att eleverna själva ska kunna genomföra det.

Välkommen att fira keminsdag med oss på Exploratoriet.

Mer information om kemins dag hittar du här:  https://www.ikem.se/ikem-skola/kemins-dag/om-kemins-dag/

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 

Uppdragskort i utställningarna

Årskurs 3-5
Tid: 40 minuter med läraren som spindel i nätet
Bokningsbart:  v35-v51
Upplägg:
Man jobbar tillsammans, lämpligen i par i utställningarna, där medföljande lärare är spindeln i nätet i utställningshallen. Eleverna jobbar tillsammans och resonerar kring uppdragen. Läraren kan följa upp uppdragen, åter på skolan. Korten visar med bilder vart man ska gå i utställningarna och lösa olika uppdrag. Totalt finns det ett tjugotal uppdragskort, något för kroppen och något för knoppen, tid för varje uppdrag ca 3-8 minuter.
Programmet är lämpligt för lärare som gärna jobbar själv med eleverna på plats hos oss, utan våra pedagoger.

Uppdragskort:
Uppdragskort Avfallstrappan x 2  
Uppdragskort Björk + Ekosystem 
Uppdragskort Burkpiano och Spegel  
Uppdragskort Karlavagnen och djur i trappen
Uppdragskort Pussel och mattekluring 
Uppdragskort Träd i skogen och björnens bo
PDF Uppdragskort Äggröra och bygg en damm 
PDF Uppdragskort Växtvägg och Inte darra
PDF Uppdragskort Räkna ringar och stapla muggar 
PDF Uppdragskort Mekanikväggen och klättra ljudmemory
PDF Uppdragskort Elektronikskrot och kända hus i staden

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 

Årskurs 7 – 9

Shelter – en virtuell flykt till verkligheten.

Årskurs 7-9 .
Förkunskaper: Arbeta gärna med Barnkonventionen och FN:s globala mål innan besöket
Tid: 90 minuter.​
Bokningsbart: Vecka 36-38

Förberedelser
Det är bra om ni har repeterat Barnkonventionen och FN:s globala mål före besöket.

Innehåll
Utställningen Shelter, visar livet i tre olika flyktingläger på ett helt nytt sätt. Besökarna får bland annat via VR-teknik uppleva vardagssituationer från flyktingläger världen över.

Inspelningar har ägt rum i Bidibidi i Uganda, Lombok i Indonesien och i Za’atari i Jordanien. Utställningen handlar också om varför människor är på flykt, flyktingarnas ursprung och demografi samt annan statistik kring flyktingsituationen som världen befinner sig i.

Besöket i utställningen samt VR-upplevelsen kombineras med ett rollspel där eleverna själva ställs inför typiska val som flyktingar ställs inför. Framförallt belyser det skillnaden mellan behov och önskningar.

Transport: Exploratoriet erbjuder kostnadsfri transport med reguljär linjetrafik eller bokad buss beroende på skola.

Läs mer om utställningen Shelter här.

Här hittar du programmets förankring i läroplanen (lgr11)

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 

Bygg och programmera smarta styrningar med micro:bit

Årskurs 7-9 helklass
Tid ca 60 min
Bokningsbart:  Hela läsåret 20/21

Förberedelser: Eleverna kan grunder i micro:bit; dess olika delar, uppbyggnad och har provat på simuleringsverktyget på datorn.
Tips på förberedelser, kontakta: thomas.lofgren@exploratoriet.se

Upplägg:
Eleverna jobbar två och två med uppdrag kopplade till smarta styrningar i samhället t ex styra vägbommar och larm. Vi jobbar med micro:bits, styrservon, olika sensorer och ljudkort. Varje uppdrag inleds med att eleverna bygger en konstruktion för att sedan övergå till programmering och styrning. Det finns fyra olika programmeringsuppdrag och varje uppdrag tar ca 60 min att genomföra. Vid ett besök hinner klassen göra ett uppdrag. Komplett material för alla fyra uppdrag kan lånas eller bokas som enskilda besök på Exploratoriet.
Förankring i läroplanen: Bygg och programmera med microbit_läroplanskopplingar_aug 2019
Exempel på programmeringsuppdrag:  vägbom 20190502

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 

Boka materialet för att jobba på egen hand på skolan kontakta: thomas.lofgren@exploratoriet.se

Smarta styrningar för framtiden 

Årskurs 7-9 helklass
Tid: ca 120 minuter
Bokningsbart:  Hela läsåret 20/21

Programmets upplägg:
Vad är sensorer och var i samhället finns de idag? Vad är en smart soptunna och hur kan den bidra till hållbar utveckling? Leif Häggmark, Skebit berättar. Eleverna får sedan uppdraget att ta fram förslag för framtidens användning av smart teknik. Passet avslutas med en gemensam redovisning. Eleverna får också möjlighet att testa en intressant visualisering av luftkvalitetsdata i Hololens.
Förankring till läroplanen: Smarta styrningar i samhället_läroplanskopplingar_aug 2019

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 
Sätt fart på turbinen

El och energi – för ett hållbart samhälle

Årskurs 7-9 Helklass
Bokningsbart:  Hela läsåret 20/21

Del 1: Introduktion (90 min) på Exploratoriet
Vid det första besöket får eleverna göra ett antal experiment kopplat till elproduktion. Vi använder bl a ”vattenlandet” med fallhöjd, turbin, generator för att skapa elektricitet. Eleverna utforskar styrning av vattenflöde med hjälp av dammar.
Del 2: Arbete på skolan med energiuppdrag
I grupper om 3 – 4 elever, med fördel ämnesövergripande.
Del 3: Besök 2 (120 min) på Exploratoriet. Redovisningar för Skellefteå Kraft .
Representanter från företaget finns på plats; lyssnar och ger feed-back till grupperna. Pga Covid 19 anpassas redovisningen efter rådande riktlinjer.
Mer om ZeroSun ingår vid redovisningstillfället.

Kopplingar till Lgr 11: Det hållbara samhället – tema el och energi Beskrivning

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 
Del 2 och del 3 bokas efter överenskommelse.

För frågor: Thomas Löfgren, Exploratoriet thomas.lofgren@exploratoriet.se

El och energi –  för ett hållbart samhälle –  är ett samarbete mellan Exploratoriet och Skellefteå Kraft.

Gymnasiet

Shelter – en virtuell flykt till verkligheten.

Gymnasiet
Förkunskaper: Arbeta gärna med Barnkonventionen och FN:s globala mål innan besöket.
Tid: 90 minuter.​ Helklass och halvklass
Bokningsbart: Vecka 36-38

Förberedelser
Det är bra om ni har repeterat Barnkonventionen och FN:s globala mål före besöket.

Innehåll
Utställningen Shelter, visar livet i tre olika flyktingläger på ett helt nytt sätt. Besökarna får bland annat via VR-teknik uppleva vardagssituationer från flyktingläger världen över.

Inspelningar har ägt rum i Bidibidi i Uganda, Lombok i Indonesien och i Za’atari i Jordanien. Utställningen handlar också om varför människor är på flykt, flyktingarnas ursprung och demografi samt annan statistik kring flyktingsituationen som världen befinner sig i.

Besöket i utställningen samt VR-upplevelsen kombineras med ett rollspel där eleverna själva ställs inför typiska val som flyktingar ställs inför. Framförallt belyser det skillnaden mellan behov och önskningar.

Transport: Exploratoriet erbjuder kostnadsfri transport med reguljär linjetrafik eller bokad buss beroende på skola.

Läs mer om utställningen Shelter här.

Här hittar du programmets förankring i läroplanen (lgr11)

Bokningsformuläret öppnar inom kort. 

Samarbeta med Exploratoriet

Som lärare i Skellefteå kommun kan ni samarbete med oss eller nyttja våra lokaler. Boka lokalen Ovum för möte med kollegor, nyttja gradängen för redovisning med dina elever eller inspirera dina kollegor och elever i vår interaktiva utställning. För mer information ta kontakt med:thomas.lofgren@exploratoriet.se

Pågående samarbeten

Unga leder unga med Baldergymnasiet på Exploratoriet. Under höstterminen 2020 genomför Baldergymnasiets elever vid Naturvetenskapliga programmet återigen ett högstadieprogram tillsammans med Exploratoriet. Under halvdagspass har tolv klasser från Skellefteås alla åttondeklasser möjlighet att ta del av gymnasieungdomarnas utbud av experiment och visningar och få veta mer om hur det kan vara att välja Naturvetenskapliga programmet inför stundande gymnasieval.

Barn- och Fritidsprogrammet, Baldergymnasiet genomför under hösten 2020 programmet Draken Berta för grupper från Förskoleklass och årskurs 1 under handledning av Exploratoriets pedagoger.

Feriepraktik Under sommaren kan Exploratoriet erbjuda feriepraktik för gymnasieelever inom Skellefteå kommun i treveckorsperioder. Feriepraktikanterna får leda aktiviteter,  göra visningar och leda workshops med sommarbesökarna och också hjälpa till i café och shop.

Examensarbete på Exploratoriet. För intresserade studenter finns möjlighet att i årskurs 3 göra sitt Examensarbete på Exploratoriet. För mer information ta kontakt med:thomas.lofgren@exploratoriet.se

Förskola

Exploratoriet är en del av Sagofesten på Nordanå i slutet av vårterminen 2021, för förskolans 5-åringar.

Exploratoriet deltar med aktiviteter utomhus på kulturområdet Nordanå under den årliga Sagofesten. Mer information om detta arrangemang kommer.

För förskolans alla femåringar, i samarbete med övriga aktörer på Nordanå och Skellefteå bibliotek.

Samarbeta med Exploratoriet

Som förskolelärare i Skellefteå kommun kan ni samarbete med oss eller nyttja våra lokaler. Boka lokalen Ovum för möte med kollegor, nyttja gradängen för redovisning med dina elever eller inspirera dina kollegor och elever i vår interaktiva utställning. För mer information ta kontakt med:thomas.lofgren@exploratoriet.se