Upptäck, experimentera och laborera

NTA – ett skolutvecklingsprogram i olika teman

NTA – natur och teknik för alla

NTA är ett skolutvecklingsprogram, som består av olika teman. Här använder eleven sig av ett naturvetenskapligt arbetssätt genom att göra förutsägelser, laborera och dokumentera.

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) introducerade NTA i Sverige och står även som garant för sakinnehållet. Den lärare som nyttjar något av NTA:s teman går introduktionskurs och temakurser på Exploratoriet.

Om du har några frågor, kontakta:

Pär Lundmark, Baldergymnasiet , per.lundmark@skelleftea.se
Thomas Löfgren, Exploratoriet, thomas.lofgren@exploratoriet.se

Följande teman finns för NTA i Skellefteå:
Förskola: Luft, vatten, ljus och ljud
Åk F – 3: Fjärilars liv, Balansera och väga, Förändringar, Fasta ämnen och vätskor samt Rymden(digitalt tema)
Åk 4 – 6: Från frö till frö, Kemiförsök, Rörelse och konstruktion, Magneter och motorer, Kretsar kring el, Rymden(digitalt tema) samt Smartare produkter

Vill du veta mer se NTA Skolutveckling


Planerade utbildningar ht21

Förskola
Datum ej fastställt ännu men planeras till september/oktober.

Grundskola
Anmälan senast 16 augusti. Vi hoppas att restriktionerna tillåter att vi kan genomföra utbildningarna på Exploratoriet. I annat fall blir det digitalt.

17 augusti
Kemiförsök –  anmälan till: thomas.lofgren@exploratoriet.se
Fasta ämnen och vätskor  – anmälan till: carola.nilsson@skelleftea.se

19 augusti
Introduktionsutbildning – anmälan till per.lundmark@skelleftea.se

20 augusti
Förändringar – anmälan till asa.martinell@skelleftea.se
Från frö till frö – anmälan till anette.hyltegard@exploratoriet.se

2 september(Anmälan senast 23 augusti)
Smartare produkter – anmälan till thomas.lofgren@exploratoriet.se

Under hösten kommer det också temautbildningen NTA Den smarta staden för åk 7-9 att erbjudas. Datum ej fastställt.

Utvecklingsuppdrag

Exploratoriet i Skellefteå har på uppdrag av NTA utvecklat ett digitalt komplement till NTA lådan Rörelse och konstruktion.  Lärare i Skellefteå kommun lånar materialet gratis. Materialet används även i Östersund, Kalix, Täby och i Sandvikens kommun. Läs mer om materialet här .

Öppettider

Tillfälligt stängt för allmänheten med
anledning av Covid – 19.

Vi öppnar igen 29 juni.
Läs mer under Besöksinfo.

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör Skellefteå till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen. Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!