Upptäck, experimentera och laborera

NTA – ett skolutvecklingsprogram i olika teman

NTA – natur och teknik för alla

NTA är ett skolutvecklingsprogram, som består av olika teman. Här använder eleven sig av ett naturvetenskapligt arbetssätt genom att göra förutsägelser, laborera och dokumentera. Låna en låda laddad med lärande experiment.

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) introducerade NTA i Sverige och står även som garant för sakinnehållet. Den lärare som nyttjar något av NTA:s teman går introduktionskurs och temakurser på Exploratoriet.

Om du har några frågor, kontakta:
Grundskola: Thomas Löfgren, Exploratoriet, thomas.lofgren@exploratoriet.se
Förskola: Anette Hyltegard, Exploratoriet, anette.hyltegard@exploratoriet.se

Planerade utbildningar läsåret 22/23

Förskola
Introduktionsutbildning 16 januari anmäl https://forms.gle/UdCYxk6uQAGqJkA29

Vårterminen planeras utbildning i det nya temat upplev kemi och fysik.

Har du frågor eller önskemål ta kontakt med anette.hyltegard@exploratoriet.se

Grundskola

HÖSTTERMIN
Introduktionsutbildning för alla
, 18 augusti 13:00 – 15:30
Fasta ämnen och vätskor åk F-3, 9 september, 09:00 – 15:00
Kretsar kring el åk 4-6, 9 september, 09:00 – 15:00
Förändringar F-3, 23 september, 09:00 -15:00
Rörelse och konstruktion, åk 4-6, 23 september, 09:00 – 15:00

Kemiförsök, åk 4-6, 1 november. 09:00 – 15:00
Rymden: Åk 2-5, du kan delta digitalt eller på Exploratoriet. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen.
17 november 14:30 – 17:00 och 28 november 14:30 – 17:00.

Rörelse och konstruktion digitalt komplement, 11 november 15:00 – 16:30
Läs mer här: https://exploratoriet.se/komplement_rorelse_konstruktion/

VÅRTERMIN
Balansera och väga,F-3
, 10 januari, 09:00 – 15:00
Från frö till frö, 4-6, 10 januari, INSTÄLLD
Introduktionsutbildning för alla, 16 januari, 14:30 – 17:00
Fjärilars liv F-3, 20 januari, 09:00 – 15:00

Anmälan dig till alla utbildningar på följande länk: https://forms.gle/UdCYxk6uQAGqJkA29
Utbildningarna genomförs på Exploratoriet om inte annat anges.
Anmälan senast 2 dagar innan genomförande.

Varför måste jag gå en introduktionsutbildning?
Introduktionsutbildningen är obligatorisk för dig som vill börja jobba med NTA i skola och förskola. Den ger dig som lärare en bra översikt av NTA konceptet. Det är mycket mer än en blå låda med material. Här finns stöd för utvärdering och bedömning av dina elever. Dessutom ingår kontinuerlig kompetensutveckling för dig som pedagog. Du får också veta NTA har organiserats i Skellefteå ex hur inventering påfyllning av material i NTA lådorna fungerar. Introduktionsutbildningen tar ca 2,5 timme leds av erfarna NTA pedagoger. Det är också ett utmärkt tillfälle för dig som rektor att lära dig mer om NTA konceptet.

Varför måste jag gå en NTA temautbildning?
Temautbildningen är obligatorisk för alla som vill jobba med NTA i skola och förskola. Utbildningen har sin utgångspunkt i NTA temats innehåll. Du får tips och stöd hur du jobbar med NTA lådan på bästa sätt. Dessutom får du utbyta erfarenheter med andra lärare som genomför utbildningen. Utbildningarna hålls av erfarna NTA lärare. Utbildningen är en heldagsutbildning.

Har ni önskemål om andra utbildningar ta kontakt med: thomas.lofgren@exploratoriet.se

NTA teman i Skellefteå

Förskola: Luft, vatten, ljus, ljud och upplev fysik och kemi
Åk F – 3: Fjärilars liv, Balansera och väga, Förändringar, Fasta ämnen och vätskor samt Rymden(digitalt tema)
Åk 4 – 6: Från frö till frö, Kemiförsök, Rörelse och konstruktion, Magneter och motorer, Kretsar kring el, Rymden(digitalt tema) samt Smartare produkter

Vill du veta mer se NTA Skolutveckling

Utvecklingsuppdrag

Exploratoriet i Skellefteå har på uppdrag av NTA utvecklat ett digitalt komplement till NTA lådan Rörelse och konstruktion.  Lärare i Skellefteå kommun lånar materialet gratis. Materialet används även i Östersund, Kalix, Täby och i Sandvikens kommun. Läs mer om materialet här .

Öppettider

Lördagar och söndagar
12.00 – 16.00

Påsklovsöppet 10/4 – 16/4
11.00 – 16.00

 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!