(Denna sida kommer att få länken exploratoriet.se/matvalet/ då vi är redo att publicera den. Så läka INTE till exploratoriet.se/matvalet-skolprogram från någon extern sida!)

Hållbar utveckling ett brett ämne, var ska man börja?

Tycker du att det är svårt att skapa engagemang hos dina elever? Vi kan hjälpa dig. Vi utgår från ett område som ligger alla nära – mat. Vi utgår självklart också från Västerbotten, där eleven lever och bor. Ur detta perspektiv kan eleven få en bra helhetssyn på hållbar utveckling och ökad förståelse hur val kan påverka. Läs mer om MatValets syfte här.

MatValet är ett flexibelt skolprogram som du utför utifrån dina förutsättningar på din skola. Jobba tematiskt med MatValet på hela skolan eller med enstaka fristående lektioner. Kopplingar till LGR hittar du här.

MatValet fokuserar på fyra områden; matsvinn, miljö och klimat, försörjningstrygghet och yrkesinformation.

MatValet består av fyra olika block; introduktionsfilm, digitalt spel, lektionsbank och utställning. Jobba med ett eller flera block, allt i ett block eller bara vissa delar i ett block, materialet är fristående och flexibelt.

MatValets syfte

Välkommen till skolprogrammet där högstadieungdomar får reflektera kring hållbar produktion och konsumtion av mat, kunskap om hur allt hänger samman och ger motivation till fler medvetna val i sin vardag. Läs mer om MatValets syfte här.

Vinn en klassresa!

Tävla om en klassresa till Exploratoriet Science Center och en heldag i utställningsmiljön tillsammans med Exploratoriets pedagoger.
Läs mer här!

Koppling till LGR 11

MatValets lektioner är kopplade till läroplanen. Jobba övergripande eller uppdelade i ämnen som kemi, biologi, hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap, geografi, svenska, engelska, matematik, slöjd och bild. Läs mer här.

Lärare tycker till om MatValet

”Lokala kopplingar ökar elevens engagemang och förståelse”

”Smidigt att jobba med färdiga verktyg, jag får mer tid över till lärandeprocessen!”

” Att jobba med samma tema i olika ämnen skapar ett större driv hos eleven”

Vad tycker du? Har du önskemål eller idéer om upplägg eller innehåll? Förmedla gärna det till oss!

MatValet – ett samarbetsprojket för hela Västerbotten

MatValet är en satsning som tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, LRF Västerbotten, Exploratoriet Science Center, Universitets och högskolerådets verksamhet Den globala skolan. MatValet har delfinansierats av Kungliga Skogliga Lantbruksakademin samt lokala företag inom branschen.

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör Skellefteå till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!