< Tillbaka till MatValets startsida

Eleverna erbjuds lokalproducerade morotskakor som ligger upplagda i ett glasskåp som är låst med fyra olika hänglås. För att klassen ska kunna öppna skåpet behöver de hitta koderna till hänglåsen. I grupper löser eleverna olika uppdrag om matsvinn, försörjningsgrad och klimat och miljö i matvalets utställning och matlaboratoriet. När gruppen löst alla uppdrag får de tillgång till en kod som öppnar någon av de fyra hänglåsen. Om alla grupper lyckas öppna ett kodlås innan tiden är slut så så bjuds det på lokalproducerad morotskaka…..

Boka skolprogrammet på följande länk: https://skola.exploratoriet.net/product/matvalet-ak-7-9/

För skolor utanför Skellefteå kommun tillkommer en kostnad för besöket. Ta kontakt med skolinfo@exploratoriet.se för offert. Ange datum, tid och antal elever.

Lektions tid: 90 min

Tips på förarbete: Introduktionsfilm med arbetsuppgifter och det digitala spelet Kampen om maten.

Tips på efterarbete: Lektionsbanken

MatValet

Utbildningsmaterialet som bidrar till ett levande Västerbotten!

Ett kostnadsfritt och platsoberoende utbildningsmaterial för alla skolor i Västerbotten. Läs mer om MatValet här.

Varför jobba med MatValet?

”Lokala kopplingar ökar elevens engagemang och förståelse.”

”Ett högaktuellt ämne som ungdomarna själva kännt effekten av under pandemin och krigsoroligheterna”

”Smidigt att jobba med färdiga verktyg så lärare får mer tid över till lärandeprocessen!”

”Att jobba med samma tema i olika ämnen skapar ett större driv hos eleven”

”Flexibelt upplägg, jobba utifrån dina förutsättningar på DIN skola.”

/ Exploratoriets pedagoger Thomas Löfgren och Anette Hyltegård.

MatValet – ett samarbetsprojket för hela Västerbotten

MatValet är producerat av Exploratoriet Science Center och en satsning som tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, LRF Västerbotten, Universitets och högskolerådets verksamhet Den globala skolan. MatValet har delfinansierats av Kungliga Skogliga Lantbruksakademin samt lokala företag inom branschen.

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!