Staden som
växer hållbart

Ett mänskligt samhälle fungerar som en del i det omgivande ekosystemet.

Vi ökar miljömedvetandet

Vi är beroende av de resurser jorden förser oss med. Ekosystemen på jorden utför tjänster åt oss genom att kretsloppen ger oss rent vatten och ren luft. Marken kan odlas tack vare att det finns små organismer som bryter ned organiskt material till ämnen som växterna kan ta upp. Avfallsämnen tas om hand och oskadliggörs.

I utställningen Staden får besökarna prata med den talande toalettstolen, Titta nära på Avfallstrappan och koppla ihop vatten- och avloppsledningar i experimentborden. Som lärare kan du boka in ett särskilda skolprogram om stadens tekniska system, gör en bokningsförfrågan.

I samarbete med Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad.

Öppettider

Helgöppet
12.00 – 16.00

Fredag 10/5
12.00 – 16.00

 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!