Fortbildning2017-03-30T08:39:51+00:00
Konferens

Lärarfortbildning

Exploratoriet genomför fortbildningar för verksamma lärare på alla stadier, från förskola och grundskola. Fortbildningen kan variera i omfattning och metod, allt från enstaka föreläsningar och workshops till fortbildningsdagar.

Anmälan till fortbildning

Här kan du anmäla dig till alla våra fortbildningar för lärare.


Ditt namn

Ditt telefonnummer

Din epost

Din skola

Årskurser du undervisar i

Undervisningsämnen

Vilket datum önskar du komma

Vilket kurs vill du gå