Fortbildning2021-02-03T10:59:19+00:00
Konferens

Lärarfortbildning

Exploratoriet genomför fortbildningar för verksamma lärare på alla stadier, från förskola och grundskola. Fortbildningen kan variera i omfattning och metod, allt från enstaka föreläsningar och workshops till fortbildningsdagar. Introduktionsutbildning och alla NTA temautbildningar genomförs av Exploratoriet.

Har du önskemål eller frågor om fortbildning ta kontakt med: skolinfo@exploratoriet.se