.

.

Lift 27 kg of metals!

  • Stand on the floor marking
  • Grab the lever
  • Lift upward

Did you know that:

Almost everything you have in your vicinity is connected to geology in some way.

The rainwear, the sunscreen, the flowerpot in the window, yes even the window. Not to mention the car and mobile.

Every year in Sweden we use 27 kg of metals per person!

 

Opening hours

Weekends 12.00 – 16.00

Friday 10/5
12.00 – 16.00


 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!