.

.

Can you find magnetic ore?

Use the magnets. Which drill cores are magnetic?

Did you know that:

Drill cores that are magnetic contain a lot of iron, such as magnetite or black ore.

Bloodstone ore also contains iron but is nonmagnetic.

Ferrous minerals are often more or less magnetic. By examining drill cores from the interior of the rock, magnets can be used to find iron-containing minerals.

Bloodstone ore is mined in Gällivare/ore berget, while magnetite is mined in Kiruna.

1% of all explorations result in ore mining starting.

 

Opening hours

Weekends 12.00 – 16.00

Friday 10/5
12.00 – 16.00


 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!