.

.

Mining restoration

Mine restoration is about restoring a mining area after mining operations have ended.

Did you know that:

Mining operations are carried out as long as there is profitability in the extraction and deposits remain to be mined.

A mine with 100 million tons of ore and a mining rate of 5 million tons per year has a proven life of 20 years.

When the mine is to be closed, it must be restored and reprocessed according to law

The purpose of the restoration of the mine is to restore the area to its original state and safe from pollution.

Opening hours

Summer open
June 17 – August 18
11.00 – 16.00

Closed midsummer and midsummer day

 


 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!