.

.

Shining metal!

Hold the button under the box where there are stones, so the light goes out. What do you see?

Did you know that:

Tungsten fluoresces when illuminated with UV light.

The boiling point is 5,828 Kelvin, which is the highest of all the elements.

Because tungsten can withstand very high temperatures, it is used in filaments for light bulbs but also in electrodes for TIG welding.

Tungsten is used to make hard, heat-resistant and heavy metal alloys that can be used in the aerospace industry (for example rockets)

 

Opening hours

Weekends 12.00 – 16.00

Friday 10/5
12.00 – 16.00


 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!