Workshops – Att programmera2020-05-14T15:13:17+00:00

Att programmera – workshops

Vill du lära dig grunderna i några programspråk och utveckla dina kunskaper och färdigheter utifrån lärandemålen? Då finns Skolverkets webbkurs ”Att programmera”, en introduktion i programmeringsmiljöer. Efter kursen kan du skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod. För att göra det ändå enklare erbjuder Explortoriet i samarbete med Skolverket fyra workshopträffar på Exploratoriet. Här får du ytterligare hjälp och stöd i att genomföra kursen. Vi utgör ett komplement till den befintliga webbkursen där du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter i programmering. Workshopsserien och webbkursen löper parallellt. Vårt upplägg består av föreläsningar, praktiska övningar, workshops och gruppdiskussioner – med utgångspunkt i webbkursen. Här ges du också möjlighet till kollegialt utbyte och spännande diskussioner för framtida användande av dina nyvunna kunskaper.

Att programmera – webbkursen

Webbkursen ligger på Skolverkets utbildningsportal. Att följa webbkursen och delta hos oss är kostnadsfritt. Webbkursen består av en introducerande del där du möter några grundläggande programmeringsbegrepp. Därefter är materialet indelat i tre fristående spår; Scratch, Micro:bit och Python. Läs mer om webbkursen på denna länk ”Att programmera”

Målgrupp

Webbkursen riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4–9 och gymnasiet, samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Kursen lämpar sig även för dig som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och vill lära dig grunderna i några programspråk. Välkommen med din ansökan.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men kursdeltagaren måste vara verksam lärare.

Kursperiod

Start senast 30 september 2020 och avslut senast 30 november 2020. Träffarna genomförs på Exploratoriet i Skellefteå. Deltagaren ska genomföra webbkursen ”Att programmera” under den tid deltagaren följer workshopserien. Total tidsåtgång för webbkurs och workshops är cirka 20 timmar.

Arbetsformer och innehåll

Workshopträff 1 – 2 timmar

Rektorer bjuds in att delta vid detta pass.

En gemensam träff för alla deltagare. Efter denna träff väljer deltagarna spåren Scratch, Micro:bit eller Python. Även rektorerna är välkomna till denna första träff.

Innehåll:

  • Introduktion till programmering i undervisningen kopplat till läroplanen, och datalogiskt tänkande.
  • Att komma igång med webbkursen – deltagarna delas in i tre grupper och kan sedan stötta varandra och utbyta erfarenheter under kursens gång.

Workshopträff 2 – 1,5 timme
Innehåll:

Nu har deltagarna valt spår och jobbar därför specifikt med sitt val.

  • Introduktion av grundläggande begrepp och strategier med koppling till programmering i undervisningen.
  • Fortsatt arbete med kursuppgifterna med stöd av workshopledare.

Workshopträff 3 – 1,5 timme

Innehåll:

  • Repetition av grundläggande begrepp
  • Fortsatt arbete med kursuppgifterna med stöd av workshopledare.

Workshopträff 4 – 2 timmar

Innehåll:

  • Introduktion till programmering i undervisningen
  • Hur kan man arbeta vidare?
  • Utvärdering
  • Handledning

Upplägget kommer att anpassas löpande efter gruppernas frågor och behov.

Avslut

Ett avslutande test genomförs.

Beställning

Huvudmän beställer workshopsserien genom att vända sig till Exploratoriet. Flera huvudmän kan samarbeta i syfte att få ihop tillräckligt många deltagare så att uppdraget kan genomföras. Som huvudman anger man även vilket eller vilka spår man är intresserade av. Vid få anmälda deltagare kan antalet spår begränsas.

Huvudmannen ansvarar för att deltagarna får tid avsatt för genomförandet av kompetensutvecklingen. Huvudmannen ansvarar även för att deltagaren har tillgång till digital enhet och annan utrustning som krävs för att följa kursen.

Anmälan Att programmera – workshops

Huvudmannen anmäler deltagande lärare till workshopserien, en anmälan per deltagande lärare. Anmälan görs senast den 21 augusti 2020 till thomas.lofgren@exploratoriet.se