Undervisningsmaterial / NTA2018-09-21T06:59:08+00:00

Undervisningsmaterial/NTA

NTA Natur och Teknik för Alla

NTA (Natur och Teknik för Alla) är ett skolutvecklingsprogram, som består av olika teman. Här använder eleven sig av ett naturvetenskapligt arbetssätt genom att göra förutsägelser, laborera och dokumentera. Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) introducerade NTA i Sverige och står även som garant för sakinnehållet.

Den lärare som nyttjar något av NTA:s teman går introduktionskurs och temakurser på Exploratoriet. De arbetsböcker och temalådor som klassen lånar under en termin hämtas på Exploratoriet, Nordanå och återställs efter användning på samma ställe. Kontakta Pär Lundmark, Exploratoriet på e-post Par.lundmark@exploratoriet.se om du har några frågor.

Följande teman finns för NTA i Skellefteå: Fjärilars liv, Från frö till frö, Kemiförsök, Balansera och väga, Förändringar, Fast och flytande, Rörelse och konstruktion, Magneter och motorer samt Kretsar kring el. För förskolan finns temana Luft och Vatten. All materiel finns med och uppdateras två gånger per år.

Utbildningen sker på Exploratoriet för nya användare. Boka din låda på Insidan när du kan anmäla dig.

NYHET NTA Digital Tema Kroppen årskurs 5-7 & Tema Rymden årskurs 2-5
I det digitala temat Kroppen utforskar eleverna hur kroppens organ fungerar och hur de samverkar med varandra. De får en förståelse för att kroppen bygger på flera organsystem som alla är beroende av varandra. Tema Rymden är ett digitalt tema där eleverna utforskar solen, jorden och månen. De tittar ut över stjärnhimlen och utforskar våra grannar i vårt planetsystem. Temat ger eleverna möjlighet att ta reda på vilka faktorer som krävs för att de ska kunna utvecklas liv på en planet och hur livet skulle kunna se ut på en främmande planet.

Utbildningen i de digitala temana sker på Exploratoriet.

Vill du veta mer se NTA Skolutveckling