Pedagogiska program2019-02-13T11:04:59+00:00

Aktuella skolprogram våren 2019

På Exploratoriet finns skolprogram för olika åldersgrupper och med inriktningar inom naturvetenskap, teknik och matematik.
Våra teman är kopplade till läroplanen och kan utgöra ett komplement till undervisningen i skolan. Vi strävar efter att ge en upplevelse och ett bestående minne av besöket på Exploratoriet.
Kunskap är kul!

Årskurs 7 – 9

Fuktmätning med micro:bit

Micro:bit och smarta styrningar i samhället 

Årskurs: 7-9 helklass
Tid: 
90 min 
Bokningsbart:
från vecka 3
Förkunskaper: 
Eleverna kan grunder i micro:bit; dess olika delar, uppbyggnad och har provat på simuleringsverktyget på datorn. Om du vill ha tips på  förberedelser, kontakta Thomas Löfgren, Exploratoriet. thomas.lofgren@exploratoriet.se

Skolprogrammet upplägg:
Eleverna jobbar två och två med några olika uppgifter kopplade till smarta styrningar i samhället t ex styra vägbommar och smarta larmsystem. Vi jobbar med micro:bits, styrservon, olika sensorer och ljudkort. Varje uppgift inleds med att eleverna bygger en konstruktion för att sedan övergå till programmering och styrning på olika sätt. Ett handlett och elevaktivt program.

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>
Programmets förankring till läroplanen: Micro:bit vt19 förankring i lgr11

Skiss på modell av kuggstångshiss-Alimak

PILOTKLASSER SÖKES!
Hela världens Alimak nära dig – ett hisnande projekt 

Årskurs: 7, 8 eller 9 

Pilotprojekt, våren 2019
Exploratoriet och Alimak

Alimak är världsledande tillverkare av kuggstångsdrivna hissar. De mest välkända hissinstallationerna av Alimak är:  Turning Torso i Malmö, Eiffeltornet i Paris, tunneln mellan Dover-Calais och en hiss på en forskningsstation på Antarktis!

Ett pågående projekt är i ett ökenområde i Dubai, där Alimaks hissar ska användas under byggandet av ett högteknologiskt laboratorium. Ökensanden ställer till problem för hissarna. Här behövs kreativa lösningar. Var ska motorn sitta? Hur kan dörrar öppnas? Hur ska framtidens hissar se ut? Vad kan en smart hiss göra? Layout och design är viktigt, hur ska den se ut?

Elevgrupperna får bygga en modellhiss per grupp vid besöket på Exploratoriet, för att förstå hur hissar är uppbyggda. Det mesta av jobbet görs sedan på skolan för att presenteras för Alimak så småningom.

Gör en bokningsförfrågan om att få vara en pilotklass i vår. Till bokningsförfrågan>>

Transport: Gratis transporter för medverkande i projektet, mellan skolan och Exploratoriet.

För frågor: Thomas Löfgren, Exploratoriet thomas.lofgren@exploratoriet.se

Hela världens Alimak nära dig – ett hisnande projekt är ett samarbete mellan Exploratoriet och Alimak.

Sätt fart på turbinen

El och energi – för ett hållbart samhälle
Två omgångar under vårterminen

Årskurs: 6 och 7-9 

Omgångar, våren 2019
Vecka 3, 4 eller 5 + redovisningar vecka 8 eller 9, för 2-4 klasser.
Vecka 11, 12 + redovisningar v 17, 18, 19, för 2-4 klasser.

Upplägg:
Del 1: Besök 1 (ca 90 min) på Exploratoriet för experiment och Skellefteå Krafts introduktion till energiuppdrag på skolan.
Vid det första besöket får eleverna göra ett antal experiment kopplat till elproduktion. Vi använder bl a ”vattenlandet” med fallhöjd, turbin, generator för att skapa elektricitet. Eleverna utforskar styrning av vattenflöde med hjälp av dammar.
Del 2: Arbete på skolan med energiuppdraget
Arbetet med uppdraget görs i skolan i grupper om 3 – 4 elever, med fördel ämnesövergripande.
Del 3: Besök 2 på Exploratoriet eller Skellefteå kraft.  Redovisningar för företaget (120 min).
Redovisningarna sker på Exploratoriet eller på Skellefteå Kraft, ca 2-6 veckor senare beroende på upplägg.  Representanter från företaget finns på plats; lyssnar och ger feed-back till grupperna. Mer om ZeroSun ingår vid redovisningstillfället.

Mer info och kopplingar till läroplanen: Det hållbara samhället – el och energi
Transport: Gratis transporter för medverkande i projektet, mellan skolan och Exploratoriet.

Till bokningsförfrågan>>

För frågor: Thomas Löfgren, Exploratoriet thomas.lofgren@exploratoriet.se

Det hållbara samhället – el och energi är ett samarbete mellan Exploratoriet och Skellefteå Kraft.

Med skogen för klimatet – ett hållbart samhälle

Årskurs: 7-9
Period: 
Ett samarbete med Mera skog i Västerbotten, prel skolstarten 2019
Är du intresserad med din grupp? Maila skolinfo@exploratoriet. se
I skogen finns det massor av möjligheter för nya klimatsmarta produkter. Att komma tillrätta med klimatförändringarna är den viktigaste utmaningen. Låt din klass lära sig mer om skogens roll i en hållbar utveckling och samtidigt fundera och jobba fram framtidens skogliga produkter. Vilka produkter och idéer är de som kommer att bidra till lösningar på klimatförändringarna? Utöver kunskap om skog och klimat får eleverna även möjlighet att öva samarbetsförmåga, presentationsförmåga och entreprenöriellt lärande.
Upplägg våren 2018:
Del 1: En inledande halvdag för inspiration och skogskunskap. 
på Exploratoriet då klassen laborerar och löser kluringar i trä samt får en introduktion till ett uppdrag från Västerbottens skog- och tränäring.
Del 2: Eleverna jobbar med uppdraget, antingen på skolan eller som workshop på Exploratoriet
Del 3: Avslutningsvis presenterar eleverna sina idéer och produktförslag för en ”expertpanel” från skogs- och tränäringen.
2018 var det representanter för Mera skog i Västerbotten, Träcentrum i Norr samt Trästad Skellefteå som gav feed back till elevpresentationerna.

Årskurs 4-6

Ensamma i rymden – göra film med kulturskolan

Årskurs: 4-6 Helklass
Period: 12 mars – 3 maj
Dagar: Tisdag, onsdag och fredag förmiddag
Tid: 90 – 120 minuter

Exploratoriet och Ted Kjellsson ställer ut rekvisita och masker från långfilmen ”Ensamma i rymden”filmen under våren på Exploratoriet. Samtidigt arrangeras i samarbete med Film i Västerbotten och Kulturskolan, Skellefteå, workshops för mellanstadieklasser, åk 4-6. Vi har möjlighet till ett tjugotal pass av skolprogrammet under perioden, så vänta inte med att boka för din grupp.

Upplägg: På skolan innan besöket kommer ni att få jobba med story och karaktärer till era filmer. Varje klass som bokar får en introduktion och en möjlighet till skolvisning av långfilmen som inspiration. Eleverna, två och två förbereder en story och karaktärer till sin kortfilm. På Exploratoriet jobbar eleverna sedan med en animationsbox och en iPad/ Stop Motion. En del bakgrunder från långfilmen kommer att finnas på Exploratoriet, men ta med egna karaktärer/ klippdockor som ska medverka i animationsboxen. I samband med filmskapandet får eleverna också möjlighet att se bakom kulisserna -materialet till ”Ensamma i rymden”.

Ted Kjellsson, Skellefteå har regisserat långfilmen. Utställningen har också visats på Tekniska museet, Stockholm och Malmö museer under vintern.
”Ensamma i rymden är en äventyrlig, varm och rolig historia som inte duckar för de stora frågorna om liv och död – ett episkt rymdäventyr för hela familjen, om två syskon som utmanar sitt öde tillsammans med en vänlig utomjording”, Panora

Boka för din mellanstadieklass. Till bokningsförfrågan>>

EV3 skottar snö/ Uppdragskort i utställningarna

Årskurs 4-6. 2 x halvklass
Tid: 2 x 50 minuter
Period: vecka 3 – 8

Upplägg: Programmera en EV3-legorobot att skotta snö. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Programmet kombineras med uppdragskort för halva klassen i utställningarna, där medföljande lärare är spindeln i nätet. Exploratoriet tillhandahåller uppdragskort. Ex på Uppdrag:
Uppdragskort Avfallstrappan x 2 Uppdragskort Björk + Ekosystem Uppdragskort Burkpiano och Spegel Uppdragskort Karlavagnen och djur i trappen
Uppdragskort Pussel och mattekluring Uppdragskort Träd i skogen och björnens bo

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

LittleBits och Tekniklego på veckoturné

Årskurs: 4-6 Helklass
Period: Veckovis hela våren

Upplägg: Besök och introduktion på skolan, t ex en måndag (60 min.) följs av eget arbete i klassrummet under veckan. Eleverna jobbar två och två i helklass. Klassen får låna littleBits och lego från Exploratoriet. Vernissage och visningar för varann och kanske inbjudna gäster mot slutet av veckan.
LittleBits är elektroniska komponenter/moduler som kopplas samman till en krets för att tillsammans utföra olika funktioner.

Mer om programmet och kopplingar till läroplanen: Skolprogram littleBits 4 – 6 på veckoturné

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

Årskurs F-3

Källsortering och sopskoj med råttan och räven

Årskurs:  3 Helklass och halvklass
Tid: 90 minuter
Period: vecka 3 – 8 + vecka 11 – 15.

Innehåll:  Hur vi kan förebygga avfall? Varför är det så viktigt att sortera direkt vid källan, i hemmet, på skolan och på jobbet? Eleverna får spela Skellefteå kommuns källsorteringsspel med ”riktiga” sopor. Måste man verkligen måste slänga allt? Vad kan man spola ner i toaletten?  Vi gör också en Klimatsmart loop med dominokort avslutningsvis. Exploratoriets experiment- och källsorteringsråtta lär ut några bus och knep, som ni kan prova på i klassrummet också. Beskrivningar på råttans experiment: Skumorm>> Rulla burk>> Lyfta glas>>

Mer om programmet och kopplingar till läroplanen (lgr11)

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

Programmet är utvecklat tillsammans med Skellefteå kommun, Avfall och Återvinning.  

I Solen finns Planetariet

Jord, sol och måne

Årskurs 2,3. Helklass och halvklass.
Tid: 2 x 45 minuter.
Period: vecka 3 – vecka 8

Innehåll: Storleksjämförelser mellan himlakroppar. Skillnaden stjärna – planet – måne. Halvmåne, fullmåne och nymåne. Finns det större stjärnor än solen? Vilka har sett månens baksida? Vad finns i rymden, på ca 40 mils avstånd från jorden och vad gör man där?
Vi lär oss hitta på natthimlen med hjälp av jägaren Orion och hundarna Procyon och Sirius.
Eleverna bygger med 4DFrame för att bo, färdas, forska och kommunicera till borden månen och Mars. Begrepp: År, månad, himlakropp.
Avståndsenhet: Ljusår, ljussekund.
Förankring i läroplanen:  Skolprogram Jord sol måne

Nobelväskans hemlighet

Årskurs: F – 2 Helklass
Tid: 60 minuter
Period: Hösten 2018 i samarbete med Barn- och Fritidsprogrammet, Baldergymnasiet

Innehåll: Med hjälp av tidsklockan färdas vi bakåt i tiden med siktet inställt på 1885. Vi hamnar på tågstationen i San Remo där vi hittar en kvarglömd väska. Ur väskan plockar vi föremål som berättar om Alfred Nobels liv och gärning. Tillsammans gör vi en förflyttning till Alfred Nobels laboratorium för att hjälpa honom att förbättra såpbubblor. Innan tidsklockan ringer tar vi oss tillbaka till nutid. Programmet avslutas med en tecknad film ”En nästan sann historia om Alfred Nobel” av Johan Hagelbäck och pratar om Nobelpriset och Alfred Nobels testamente – till störst nytta för mänskligheten.
Koppling till läroplan (lgr11) 

Nobelmuseets skolmaterial F-3

Nobelväskans hemlighet är utvecklat vid Nobelmuseet i Stockholm och är ett inhyrd program för perioden september – mitten av november 2018..

Med i Sagofesten på Nordanå
för förskolans 5-åringar

Exploratoriet deltar med aktiviteter utomhus på kulturområdet Nordanå under Sagofesten.

För förskolans alla femåringar, i samarbete med övriga aktörer på Nordanå och Skellefteå bibliotek.

Draken berta

Draken Berta

Förskoleklass och åk 1
Tid: 75 min
Period: Preliminärt hösten 2019
Anmäl dig gärna till Exploratoriets nyhetsbrev så du kan hålla dig ajour med programutbudet.

Kemidraken Berta kan spruta eld och älskar experiment. Hon tar med barnen in i hennes laboratorium där alla barn får göra olika gasexperiment. Vi läser en inledande saga och övar kemiska begrepp som H2O, koldioxid, gas och kolsyra. Innan besöket så finns här ett experiment, för ökad förståelse:
Lab Inför Berta . 
Lab efter Berta
Koppling till läroplan: Berta.

Med gymnasiet

Brunnslocksidéer för framtiden

Gymnasieelever kan på olika sätt vara delaktiga i Exploratoriet – Skellefteå science center.
Under höstterminen 2017 och 2018 genomför Baldergymnasiets elever vid Naturvetenskapliga programmet inom ledarskapstemat ”Unga leder unga”. Under halvdagspass kommer elever från årskurs 8 till Exploratoriet och tar del av gymnasieungdomarnas utbud av experiment och visningar.

Brunnslock, en utställning från Estetiska programmet, Anderstorpsgymnasiet vår och sommar 2018. Hur kan framtidens brunnslock  i Skellefteå komma att se ut? Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad gav uppdraget och jobbar vidare med tre finalister bland de fyrtio skisserna.

Under sommarlovet 2018 erbjöd Exploratoriet feriepraktik för sju gymnasieelever inom Skellefteå kommun i treveckorsperioder. Feriepraktikanterna fick göra visningar och leda workshops med sommarbesökande barn och vuxna samt hjälpa till i café och shop.

Barn- och Fritidsprogrammet, Baldergymnasiet genomförde under sju veckor hösten 2018 programmet Nobelväskans hemlighet för grupper från Förskoleklass till årskurs 2 under handledning av Exploratoriets pedagoger. Det tematiska skolprogrammet är inhyrt från Nobelmuseet, Stockholm.
Under hösten 2019 kan samarbetet med Baldergymnasiets Barn- och Fritidsprogram komma att upprepas.

Elever och lärare från Fastighetsprogrammet deltog under uppbyggandet av utställningsmiljöerna genom att anpassa och montera kupolen i limträ till planetariet i utställningshallen. Fastighetsprogrammet har också utvecklat en utställningsstation Darra på handen till utställningen på Exploratoriet.