Pedagogiska program 2018-09-25T11:26:43+00:00

Skolprogram

På Exploratoriet finns skolprogram för olika åldersgrupper och med inriktningar inom naturvetenskap, teknik och matematik.
Våra teman är kopplade till läroplanen och kan utgöra ett komplement till undervisningen i skolan. Vi strävar efter att ge en upplevelse och ett bestående minne av besöket på Exploratoriet.
Kunskap är kul!

Årskurs 7 – 9

Sätt fart på turbinen

Det hållbara samhället – El och energi

Årskurs: 6 och 7-9 
Vecka 37/ 38 + vecka 43 Fyra klasser
Vecka 45/ 46 + vecka 51
Fyra klasser

Upplägg:
Del 1: Besök 1 (90 min) på Exploratoriet för experiment och Skellefteå Krafts intro till uppdrag.
Vid det första besöket får eleverna göra ett antal experiment kopplat till elproduktion. Vi nyttjar vattenlandet med fallhöjd, turbin, generator för att skapa elektricitet. Eleverna utforskar styrning av vattenflöde med hjälp av dammar.
Del 2: Arbete på skolan med uppdraget
Arbetet med uppdraget gör eleverna i skolan i grupper om 3 – 5 personer och uppdraget bedrivs med fördel ämnesövergripande.
Del 3: Besök 2 på Exploratoriet. Redovisningar för företaget (120 min).
Redovisningarna sker på Exploratoriet eller hos Skellefteå Kraft, ca 2-6 veckor senare beroende på upplägg.  Representanter från företaget finns på plats; lyssnar, ställer frågor och ger feed-back till grupperna.

Mer info och kopplingar till läroplanen: Det hållbara samhället – el och energi
Transport: Gratis transporter mellan skolan och Exploratoriet.

Gör en bokningsförfrågan: Bokningsförfrågan

För frågor: Thomas Löfgren, Exploratoriet thomas.lofgren@exploratoriet.se

Det hållbara samhället – el och energi är ett samarbete mellan Exploratoriet och Skellefteå Kraft.

Med micro:bit på skolan och på Exploratoriet 

Årskurs: 7-9
Period: Vecka 37-50
Upplägg:
Del 1:
Använd en elevmanual som Exploratoriet tillhandahåller och jobba vid datorer i klassrummet, utan micro:bit
Del 2: Använd elevmanualen och jobba vidare med micro:bit. Micro:bit finns att låna från Exploratoriet.
Del 3: Boka ett besök på Exploratoriet, där man jobbar i halvklass (ca 90 min.) med uppdrag av olika slag, där micro:bit ingår.
Mer info och kopplingar till läroplanen: Microbit del 1 – 3 beskrivning
Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>> 
Exploratoriets pedagoger, lärare och elever från Skellefteå ingår i ett projekt med Smartare Elektroniksystem,  för att utvärdera en elevmanual under utveckling för användande av micro:bit i skolan. 

Unga leder unga – med Baldergymnasiet

Årskurs: 8
Antal: 12 klasser
Period: vecka 39-40,
måndag – onsdag, förmiddag eller eftermiddag.
Tid:
 120 min.

Upplägg: I ett återkommande samarbete genomför Exploratoriet tillsammans med Baldergymnasiet Unga leder unga för åttondeklassare och Naturvetarprogrammets åk 2. Åttorna bjuds in till en halvdag på Exploratoriet där naturvetareleverna har dukat upp laborationer, enkla experiment, demonstrationer och uppdrag. Allt med fokus på naturvetenskap och teknik.

Exploratoriet blir en mötesplats där elever från högstadiet träffar på gymnasieelever samtidigt som gymnasieeleverna får träna sig i pedagogiskt ledarskap.

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

En galet energisk timme – teknik- och energiföreläsningar

Årskurs: 9
Period: vecka 42, tisdag 16 – torsdag 18 oktober
Upplägg: Skellefteå Kraft och Arbetsmarknadskunskap bjuder in till dialog med eleverna under en galet energisk timme på Exploratoriet. Utbildningsvägar, framtidsmöjligheter och spännande jobb inom energi och teknik lyfts fram. Målet är att det i framtiden ska bli lättare för företagen att anställa rätt kompetens. Det finns nio föreläsningstillfällen att välja på, två  för gymnasiet och sju för grundskolan åk 9, max 100/ föreläsning.
Inbjudan energiföreläsningar 2018
Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

Skogssnilleblixtar med Mera skog

Årskurs: 7
Period:
Ej bokningsbart i höst. Programmet återkommer preliminärt våren 2019.  
Bakgrund:
I skogen finns det massvis med möjligheter att ta fram nya klimatsmarta produkter. Att komma tillrätta med klimatproblemen är nog den viktigaste utmaningen för oss, vi behöver nya lösningar för att leva hållbart. Låt din klass lära sig mer om skogens roll i en hållbar utveckling och samtidigt tillsammans fundera och jobba fram framtidens skogliga produkter. Vilka produkter och idéer tror ni är de som kommer att bidra till lösningen på klimatfrågan? Vilka är era Skogssnilleblixtar?
Utöver kunskap om skog och klimat får eleverna även möjlighet att öva samarbetsförmåga, presentationsförmåga och ett entreprenöriellt lärande.
Upplägg:
Del 1: En inledande inspirationsdag 
på Exploratoriet då klassen laborerar och löser kluringar i trä samt får en introduktion till snilleblixtar med ursprung skog.
Del 2: Eleverna jobbar i skolan med sina Skogssnilleblixtar. Till hjälp får de läromedel från Skogen i Skolan och länktips.
Del 3: Avslutningsvis presenterar eleverna sina snilleblixtar och produktförslag för en ”expertpanel”. De får feedback från Mera skog, Träcentrum i Norr samt Trästad Skellefteå. Fri presentationsform; modell/ prototyp, kortfilm, teater, bildspel osv.
Skogssnilleblixten 2018 är ett samarbete mellan Exploratoriet och Mera skog i Västerbotten.

Årskurs 4-6

EV3 räddar liv vid Titanic

Årskurs 4-6. Halvklass
Tid: Ca 2 x 50 minuter
Period: Bokningsbart vecka 36 – 38

Upplägg: Programmera en EV3-legorobot, för programmet ombyggd till livräddningsfartyg. Kryssa bland isberg och manövrera fartyget fram till Titanic på det stora bordet och lossa livräddningsbåtarna till de nödställda.
Programmet kombineras med Uppdragskort för halva klassen i utställningarna, där medföljande lärare är spindeln i nätet. Exploratoriet tillhandahåller uppdragskort att jobba med två och två. De första tolv uppdragskorten till utställningarna på egen hand hittar du här. Uppdragskort Avfallstrappan x 2 Uppdragskort Björk + Ekosystem Uppdragskort Burkpiano och Spegel Uppdragskort Karlavagnen och djur i trappen Uppdragskort Pussel och mattekluring Uppdragskort Träd i skogen och björnens bo

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

LittleBits och Tekniklego på veckoturné

Årskurs: 4-6 Helklass
Tid: 60 min. med klassen och 60 min. med läraren
Bokningsbart: vecka 36 – vecka 43 veckovis

Upplägg: Besök och introduktion måndag, eget arbete på skolan under veckan. Klassen får låna littleBits och Tekniklego under veckan, vernissage och visningar för varann och kanske inbjudna gäster mot slutet av veckan.
LittleBits är elektroniska komponenter/moduler som kopplas samman till en krets för att tillsammans utföra olika funktioner.

Mer om programmet och kopplingar till läroplanen: Skolprogram littleBits 4 – 6 på veckoturné

Boka för din klass: Till bokningsförfrågan>>

Den automagiska staden

Årskurs 4-6. Halvklass i kombination med annat skolprogram på Exploratoriet eller uppdragskort i utställningarna.
Tid: 2 x 55 min
Period: Ej bokningsbart höstterminen 2018

Innehåll: I ”Den automagiska staden” får eleverna i tredimensionella modeller koppla de olika tekniska systemen i en stad. När vatten/avlopp, elnät, fibernät samt fjärrvärme fungerar förvandlas staden till den automagiska staden vi alla vill ha. Beroende på elevernas ålder pratar vi om hur olika ingående systemen samverkar. Vilka system är globala, nationella, regionala och lokala? Vad innebär uttryck som ”smarta elnät”? Hur fungerar ett vattentorn? Vilket system är egentligen det viktigaste; är det fibernätet eller dricksvattensystemet?
Mer om programmet och kopplingar till läroplanen.

I samarbete med Support och lokaler samt Samhällsbyggnad, Skellefteå kommun.

Årskurs F-3

Nobelväskans hemlighet

Årskurs F, 1 och 2 Helklass
Tid: 75 minuter
Period: vecka 36 – 43

Innehåll: Med hjälp av tidsklockan färdas vi bakåt i tiden med siktet inställt på 1885. Vi hamnar på tågstationen i San Remo där vi hittar en kvarglömd väska. Ur väskan plockar vi föremål som berättar om Alfred Nobels liv och gärning. Tillsammans gör vi en förflyttning till Alfred Nobels laboratorium för att hjälpa honom att förbättra såpbubblor. Innan tidsklockan ringer tar vi oss tillbaka till nutid. Programmet avslutas med en kort tecknad film ”En nästan sann historia om Alfred Nobel” och pratar om Nobelpriset.

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

Nobelväskans hemlighet Kopplingar till Lgr11 

Här hittar du skolmaterial att jobba vidare med i din grupp, F-3. nobelmuseum-skolmaterial-uppgifter-f-3

Nobelväskans hemlighet är utvecklat vid Nobelmuseet i Stockholm.

Källsortering och sopskoj med råttan och räven

Årskurs 3
Tid: Ca 75 min. Hel- eller halvklass.
Period: vecka 43 – 50

Innehåll: Vi pratar om Avfallstrappans steg, hur vi kan förebygga skräp, återanvända, återvinna och som det sista alternativ deponera. Varför är det så viktigt att sortera direkt vid källan, i hemmet, på skolan och på jobbet?
Eleverna får spela Skellefteå kommuns källsorteringsspel med ”riktiga” sopor och får fundera om man verkligen måste slänga allt? Vid  Spola eller släng-toaletten pratar vi om varför man inte får spola ner allt? Klimatsmart loop med dominokort ingår avslutningsvis samt tips på sopiga experiment från Exploratoriets egen Källsorterings- och Experimentråtta.

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

Programmet är utvecklat tillsammans med Skellefteå kommun, Avfall och Återvinning.  

Jord, sol och måne

Årskurs 2,3. Hel klass, i två grupper när ni kommer.
Tid: 2 x 35 min.
Period: prel januari – mars 2019
Innehåll: Storleksjämförelser mellan himlakropparna. Skillnaden stjärna – planet – måne.  Halvmåne, fullmåne och nymåne. Några filmklipp, som vi också tittar på under passet:  Finns det större stjärnor än solen? Hur långt är det till månen? Vad finns det på 40 mils avstånd från jorden och vad gör man där?
Vi hittar rätt på Vinternattens jägare Orion och hans hundar. Elevaktivitet: bygga för bo, färdas och kommunicera med 4DFrame till borden månen och Mars. Tidsbegrepp: År, månad, dygn. Avståndsenhet: Ljusår. Läroplanskopplingar Skolprogram Jord sol måne

Tunda & Triton

Årskurs 1, 2, 3. Helklass
Tid: 75 min.
Period: Ej bokningsbart i höst.
Innehåll: Fysik med figurerna Tunda och Triton. Boken om Tunda och Triton är utvecklad av Navet, Borås.
I skolprogrammet läser vi en inledande saga. Det elevaktiga inslaget är stort, barnen jobbar själva med att konstruera, bygga och mäta. Avslutningsvis så gör vi ett gemensamt försök med att släppa olika föremål, ställa hypoteser och med syn och hörsel göra iakttagelser om vilken som landar först på golvet. Se: Tunda Förarbete innan besök
Läroplanskopplingar Tunda gravitation
Tips på efterarbete: Med återvunnet material som pappersförpackningar, plastkorkar, gummiband kan barnen bygga och konstruera linjalkatapulter. Använd lätta saker som popcorn eller små marshmallows att skjuta med. Sätt ut måttband på två bord i rad, som bana att mäta sina katapultavfyrningar på, minst 4 meter. Viktigt att få tid att bygga om och förbättra sin katapult och prova igen.

Med i Sagofesten på Nordanå
för förskolans 5-åringar

Exploratoriet deltar med aktiviteter utomhus vid Exploratoriets entré på kulturområdet Nordanå under Sagofesten

För förskolans alla femåringar, i samarbete med övriga aktörer på Nordanå och Skellefteå bibliotek.

Draken Berta

Förskolans 5-åringar plus F-1
Tid: 60-75 minuter.
Period: Ej bokningsbart höstterminen 2018.
Anmäl dig gärna till Exploratoriets nyhetsbrev så du kan hålla dig ajour med programutbudet..

Kemidraken Berta kan spruta eld och älskar experiment. Hon tar med barnen in i hennes laboratorium där alla barn får göra olika gasexperiment. Vi läser en inledande saga och övar kemiska begrepp som H2O, koldioxid, gas och kolsyra på ett lustfyllt sätt. Innan besöket så gör ni ett experiment på förskolan eller i klassen, för ökad förståelse: Lab Inför Berta 
Läroplanskopplingar: Berta. Experiment efter besöket på Exploratoriet: Lab efter Berta

Exploratoriet för gymnasiet

Gymnasieelever kan på olika sätt vara delaktiga i Exploratoriet – Skellefteå science center.
Under höstterminen 2017 och 2018 genomför Baldergymnasiets elever vid Naturvetenskapliga programmet inom ledarskapstemat ”Unga leder unga”. Under halvdagspass kommer elever från årskurs 8 till Exploratoriet och tar del av gymnasieungdomarnas utbud av experiment och visningar.

Brunnslock, en utställning från Estetiska programmet har ställt ut vår och sommar 2018. – Hur kan framtidens brunnslock  i Skellefteå komma att se ut? Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad gav uppdraget.

Under sommarlovet 2018 erbjöd Exploratoriet feriepraktik för sju gymnasieelever inom Skellefteå kommun i treveckorsperioder. Feriepraktikanterna fick göra visningar och leda workshops med sommarbesökande barn och vuxna.

Barn- och Fritid-programmet genomförde under sju veckor hösten 2017 programmet Berta för grupper från förskola till årskurs2 under handledning av Exploratoriets pedagoger. Nobelväskans hemlighet från Nobelmuseet kan komma att bli ett liknande upplägg höstterminen 2018.

Elever och lärare från Fastighetsprogrammet deltog under uppbyggandet av utställningsmiljöerna genom att anpassa och montera kupolen i limträ till planetariet i utställningshallen, samt en vidareutveckling av en utställningsstation våren 2018.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?