Pedagogiska program 2018-11-07T16:40:09+00:00

Skolprogram

På Exploratoriet finns skolprogram för olika åldersgrupper och med inriktningar inom naturvetenskap, teknik och matematik.
Våra teman är kopplade till läroplanen och kan utgöra ett komplement till undervisningen i skolan. Vi strävar efter att ge en upplevelse och ett bestående minne av besöket på Exploratoriet.
Kunskap är kul!

Årskurs 7 – 9

Sätt fart på turbinen

Det hållbara samhället – El och energi

Årskurs: 6 och 7-9 

Vecka 45 + prel v 51 Bureå-klasser FULLBOKAT!
Möjligheter att boka i vår:
START vecka 3-5 + redovisningar vecka 8-9, för 2-4 klasser.
START vecka 11-12 + redovisningar v 17-19, för 2-4 klasser.

Upplägg:
Del 1: Besök 1 (ca 90 min) på Exploratoriet för experiment och Skellefteå Krafts introduktion till energiuppdrag på skolan.
Vid det första besöket får eleverna göra ett antal experiment kopplat till elproduktion. Vi nyttjar vattenlandet med fallhöjd, turbin, generator för att skapa elektricitet. Eleverna utforskar styrning av vattenflöde med hjälp av dammar.
Del 2: Arbete på skolan med energiuppdraget
Arbetet med uppdraget görs i skolan i grupper om 3 – 4 elever, med fördel ämnesövergripande.
Del 3: Besök 2 på Exploratoriet eller Skellefteå kraft.  Redovisningar för företaget (120 min).
Redovisningarna sker på Exploratoriet eller hos Skellefteå Kraft, ca 2-6 veckor senare beroende på upplägg.  Representanter från företaget finns på plats; lyssnar, ställer frågor och ger feed-back till grupperna. Mer om ZeroSun ingår vid redovisningstillfället.

Mer info och kopplingar till läroplanen: Det hållbara samhället – el och energi
Transport: Gratis transporter inom projektet, mellan skolan och Exploratoriet.

Gör en bokningsförfrågan: Bokningsförfrågan

För frågor: Thomas Löfgren, Exploratoriet thomas.lofgren@exploratoriet.se

Det hållbara samhället – el och energi är ett samarbete mellan Exploratoriet och Skellefteå Kraft.

Med micro:bit på skolan och på Exploratoriet 

Årskurs: 7-9
Bokningsbart också i vår, från vecka 3.
Upplägg:
Del 1:
Använd en elevmanual som Exploratoriet tillhandahåller och jobba vid datorer i klassrummet, utan micro:bit
Del 2: Använd elevmanualen och jobba vidare med micro:bit. Micro:bit finns att låna från Exploratoriet.
Del 3: På Exploratoriet, där man jobbar i smågrupper (ca 90 min.) med uppdrag av olika slag, där micro:bit ingår.
Mer info och kopplingar till läroplanen: Microbit del 1 – 3 beskrivning
Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>> 
Exploratoriets pedagoger, lärare och elever från Skellefteå ingår i ett projekt med Smartare Elektroniksystem,  för att utvärdera en elevmanual under utveckling för användande av micro:bit i skolan. 

Skogssnilleblixtar med Mera skog

Årskurs: 7-9
Period: 
Programmet återkommer preliminärt under senare delen av vårterminen.
Bakgrund:
I skogen finns det massvis med möjligheter att ta fram nya klimatsmarta produkter. Att komma tillrätta med klimatproblemen är nog den viktigaste utmaningen för oss, vi behöver nya lösningar för att leva hållbart. Låt din klass lära sig mer om skogens roll i en hållbar utveckling och samtidigt tillsammans fundera och jobba fram framtidens skogliga produkter. Vilka produkter och idéer tror ni är de som kommer att bidra till lösningen på klimatfrågan? Vilka är era Skogssnilleblixtar? Utöver kunskap om skog och klimat får eleverna även möjlighet att öva samarbetsförmåga, presentationsförmåga och ett entreprenöriellt lärande.
Upplägget våren 2018 såg ut så här:
Del 1: En inledande inspirationsdag 
på Exploratoriet då klassen laborerar och löser kluringar i trä samt får en introduktion till snilleblixtar med ursprung skogen.
Del 2: Eleverna jobbar i skolan med sina Skogssnilleblixtar.
Del 3: Avslutningsvis presenterar eleverna sina snilleblixtar och produktförslag för en ”expertpanel” från Mera skog i Västerbotten, Träcentrum i Norr samt Trästad Skellefteå.

Årskurs 4-6

Roboten EV3 kickar boll

KOMBO EV3 kickar boll eller plogar snö/ Uppdragskort i utställningarna

Årskurs 4-6. 2 x halvklass
Tid: Ca 2 x 50 minuter
Period: Bokningsbart vecka vecka 46 – 50

Upplägg: Programmera en EV3-legorobot att göra mål alternativt skotta snö. Inga särskilda förkunskaper.
Programmet kombineras med Uppdragskort för halva klassen i utställningarna, där medföljande lärare är spindeln i nätet. Exploratoriet tillhandahåller uppdragskort på plats. De temastiska uppdragskorten förändras allteftersom. Ex på Uppdrag:
Uppdragskort Avfallstrappan x 2 Uppdragskort Björk + Ekosystem Uppdragskort Burkpiano och Spegel Uppdragskort Karlavagnen och djur i trappen
Uppdragskort Pussel och mattekluring Uppdragskort Träd i skogen och björnens bo

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

LittleBits och Tekniklego på veckoturné

Årskurs: 4-6 Helklass
Bokningsbart: Veckovis vecka 46 – 50 plus vecka 3-9

Upplägg: Besök och introduktion t ex måndagen, eget arbete i klassrummet under resten av veckan. Klassen får låna littleBits och Tekniklego, vernissage och visningar för varann och kanske inbjudna gäster mot slutet av veckan.
LittleBits är elektroniska komponenter/moduler som kopplas samman till en krets för att tillsammans utföra olika funktioner.

Mer om programmet och kopplingar till läroplanen: Skolprogram littleBits 4 – 6 på veckoturné

Boka för din klass: Till bokningsförfrågan>>

Årskurs F-3

Källsortering och sopskoj med råttan och räven

Årskurs 3
Tid: ca 90 minuter
Period: vecka 43 – 50 + vecka 3 – 9

Innehåll:  Hur vi kan förebygga avfall? Varför är det så viktigt att sortera direkt vid källan, i hemmet, på skolan och på jobbet?Eleverna får spela Skellefteå kommuns källsorteringsspel med ”riktiga” sopor. Måste man verkligen måste slänga allt? Vad kan man spola ner i toaletten?  Vi gör också en Klimatsmart loop med dominokort avslutningsvis. Exploratoriets källsorterings- och experimentråtta lär ut några bus och knep.
Programmet är utvecklat tillsammans med Skellefteå kommun, Avfall och Återvinning.  

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

Jord, sol och måne

Årskurs 2,3. Hel klass, i två grupper när ni kommer.
Tid: 2 x 45 minuter.
Period: bokningsbart vecka 48 – 50 plus v 3 – v 9 i vår
Innehåll: Storleksjämförelser mellan himlakroppar. Skillnaden stjärna – planet – måne. Halvmåne, fullmåne och nymåne. Finns det större stjärnor än solen? Vilka har sett månens baksida? Vad finns i rymden, på ca 40 mils avstånd från jorden och vad gör man där?
Vi lär oss hitta på natthimlen med hjälp av jägaren Orion och hundarna Procyon och Sirius.
Eleverna bygger med 4DFrame för att bo, färdas, forska och kommunicera till borden månen och Mars. Begrepp: År, månad, himlakropp.
Avståndsenhet: Ljusår, ljussekund.
Läroplanskopplingar Skolprogram Jord sol måne

Nobelväskans hemlighet

Årskurs F, 1 och 2 Helklass
Tid: 60 minuter
Period: vecka 36 – 46 FULLBOKAT och avslutat!

Innehåll: Med hjälp av tidsklockan färdas vi bakåt i tiden med siktet inställt på 1885. Vi hamnar på tågstationen i San Remo där vi hittar en kvarglömd väska. Ur väskan plockar vi föremål som berättar om Alfred Nobels liv och gärning. Tillsammans gör vi en förflyttning till Alfred Nobels laboratorium för att hjälpa honom att förbättra såpbubblor. Innan tidsklockan ringer tar vi oss tillbaka till nutid. Programmet avslutas med en tecknad film ”En nästan sann historia om Alfred Nobel” av Johan Hagelbäck och pratar om Nobelpriset och Alfred Nobels testamente – till störst nytta för mänskligheten.

Nobelväskans hemlighet Kopplingar till Lgr11 

Material att jobba vidare med i din grupp. nobelmuseum-skolmaterial-uppgifter-f-3

Nobelväskans hemlighet är utvecklat vid Nobelmuseet i Stockholm och är ett inhyrd program för perioden september – mitten av november.

Med i Sagofesten på Nordanå
för förskolans 5-åringar

Exploratoriet deltar med aktiviteter utomhus vid Exploratoriets entré på kulturområdet Nordanå under Sagofesten

För förskolans alla femåringar, i samarbete med övriga aktörer på Nordanå och Skellefteå bibliotek.

Draken berta

Draken Berta

Förskoleklass och åk 1
Tid: 75 min
Period: Preliminärt hösten 2019.
Anmäl dig gärna till Exploratoriets nyhetsbrev så du kan hålla dig ajour med programutbudet.

Kemidraken Berta kan spruta eld och älskar experiment. Hon tar med barnen in i hennes laboratorium där alla barn får göra olika gasexperiment. Vi läser en inledande saga och övar kemiska begrepp som H2O, koldioxid, gas och kolsyra. Innan besöket så finns här ett experimen, för ökad förståelse: Lab Inför Berta . 
Experiment efter besöket på Exploratoriet: Lab efter Berta
Läroplanskopplingar: Berta.

Exploratoriet för gymnasiet

Brunnslocksidéer för framtiden

Gymnasieelever kan på olika sätt vara delaktiga i Exploratoriet – Skellefteå science center.
Under höstterminen 2017 och 2018 genomför Baldergymnasiets elever vid Naturvetenskapliga programmet inom ledarskapstemat ”Unga leder unga”. Under halvdagspass kommer elever från årskurs 8 till Exploratoriet och tar del av gymnasieungdomarnas utbud av experiment och visningar.

Brunnslock, en utställning från Estetiska programmet har ställt ut vår och sommar 2018. Hur kan framtidens brunnslock  i Skellefteå komma att se ut? Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad gav uppdraget och jobbar vidare med tre finalister.

Under sommarlovet 2018 erbjöd Exploratoriet feriepraktik för sju gymnasieelever inom Skellefteå kommun i treveckorsperioder. Feriepraktikanterna fick göra visningar och leda workshops med sommarbesökande barn och vuxna samt hjälpa till extra i café och shop.

Barn- och Fritids-programmet, Baldergymnasiet genomförde under sju veckor hösten 2018 programmet Nobelväskans hemlighet från Nobelmuseet.Berta för grupper från förskoleklass till årskurs 2 under handledning av Exploratoriets pedagoger. Temat är inhyrt från Nobelmuseet, Stockholm. Under hösten 2019 kan samarbetet med Baldergymnasiets Barn- och Fritidsprogram komma att upprepas, antagligen med ett Berta-program.

Elever och lärare från Fastighetsprogrammet deltog under uppbyggandet av utställningsmiljöerna genom att anpassa och montera kupolen i limträ till planetariet i utställningshallen, samt en vidareutveckling av en utställningsstation Darrexperiment.