Pedagogiska program2019-06-12T10:44:44+00:00
Upptäck skogen sommar och vinter

Aktuella skolprogram maj och juni 2019

På Exploratoriet finns skolprogram för olika åldersgrupper och med inriktningar inom naturvetenskap, teknik och matematik.
Våra teman är kopplade till läroplanen och kan utgöra ett komplement till undervisningen. Vi strävar efter att ge en upplevelse och ett bestående minne av besöket på Exploratoriet.
Kunskap är kul!

Årskurs F-3

Källsortering och sopskoj med råttan och räven fortsätter… 

Årskurs:  3 Helklass och halvklass
Tid: ca 90 minuter totalt
Innehåll:  Hur vi kan förebygga avfall? Varför är det så viktigt att sortera direkt vid källan, i hemmet, på skolan och på jobbet? Eleverna får spela Skellefteå kommuns källsorteringsspel med ”riktiga” sopor. Vad kan man spola ner i toaletten?  Vi gör också en Klimatsmart loop med dominokort avslutningsvis. Exploratoriets experiment- och källsorteringsråtta lär ut några bus och knep, som ni kan prova på i klassrummet också.
Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>
Beskrivningar på källsorteringsråttans experiment: Skumorm>> Rulla burk>> Lyfta glas>>

Mer om programmet och kopplingar till läroplanen (lgr11)
Programmet är utvecklat tillsammans med Skellefteå kommun, Avfall och Återvinning.  

Färgsaga med färgexperiment

Fullbokat i vår
Programmet börjar om igen i höst( vecka 37 – 43) i samarbete med Barn- och Fritidsprogrammet, Baldergymnasiet.
Årskurs F-2: 
 2 x halvklass
Tid: 2 x 50 minuter. Kombinera med t ex utelek i parken på Nordanå med andra halva klassen.
Upplägg: Vi inleder med en färgsaga. Sedan får eleverna själva göra ett färgexperiment, pH-fjärilar . Vi avrundar med ett gemensamt experiment trolltårta eller regnbågsmjölk.

Årskurs 4-6

Uppdragskort i utställningarna

FULLBOKAT
Årskurs 3-5

Tid: max 35 – 50 minuter med läraren som spindel i nätet.
Upplägg:
Man jobbar tillsammans, lämpligen i par i utställningarna, där medföljande lärare är spindeln i nätet i utställningshallen. Eleverna jobbar tillsammans och resonerar kring uppdragen. Om man vill kan läraren följa upp uppdragen, åter på skolan, korten finns tillgängliga på hemsidan. skolprogram
Korten visar med bilder vart man ska gå i utställningarna och lösa uppdragen. Totalt finns det ca 20 uppdragskort, något för kroppen och något för knoppen.Uppdragskorten maj 2019:
Uppdragskort Avfallstrappan x 2 
Uppdragskort Björk + Ekosystem 
Uppdragskort Burkpiano och Spegel 
Uppdragskort Karlavagnen och djur i trappen
Uppdragskort Pussel och mattekluring 
Uppdragskort Träd i skogen och björnens bo
PDF Uppdragskort Äggröra och bygg en damm
PDF Uppdragskort Växtvägg och Inte darra
PDF Uppdragskort Räkna ringar och stapla muggar
PDF Uppdragskort Mekanikväggen och klättra ljudmemory
PDF Uppdragskort Elektronikskrot och kända hus i staden

Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>

LittleBits och Tekniklego på veckoturné

FULLBOKAT I VÅR
Årskurs: 4-6 Helklass
Upplägg: Besök och introduktion på skolan, t ex en måndag (60 min.) följs av eget arbete i klassrummet under veckan. Eleverna jobbar två och två i helklass. Klassen får låna littleBits och tekniklego från Exploratoriet. Vernissage och visningar för varann och kanske inbjudna mot slutet av veckan.

LittleBits är elektroniska komponenter/moduler som kopplas samman till en krets för att tillsammans utföra olika funktioner.
Mer om programmet och kopplingar till läroplanen: Skolprogram littleBits 4 – 6 på veckoturné

Årskurs 7 – 9

Fuktmätning med micro:bit

Micro:bit och smarta styrningar i samhället 

Årskurs: 7-9 helklass
Tid: 
90 min 
Förkunskaper: Eleverna kan grunder i micro:bit; dess olika delar, uppbyggnad och har provat på simuleringsverktyget på datorn. Om du vill ha tips på  förberedelser, kontakta Thomas Löfgren, Exploratoriet. thomas.lofgren@exploratoriet.se
Programmet upplägg:
Eleverna jobbar två och två med några olika uppgifter kopplade till smarta styrningar i samhället t ex styra vägbommar och smarta larmsystem. Vi jobbar med micro:bits, styrservon, olika sensorer och ljudkort. Varje uppgift inleds med att eleverna bygger en konstruktion för att sedan övergå till programmering och styrning på olika sätt. Ett handlett och elevaktivt program.Boka för din klass. Till bokningsförfrågan>>
Exempel på programmeringsuppgift:  vägbom 20190502
Programmets förankring till läroplanen: Micro:bit vt19 förankring i lgr11
Sätt fart på turbinen

El och energi – för ett hållbart samhälle

Årskurs: 7-9
Del 1: Besök 1 (ca 90 min) på Exploratoriet
Vid det första besöket får eleverna göra ett antal experiment kopplat till elproduktion. Vi använder bl a ”vattenlandet” med fallhöjd, turbin, generator för att skapa elektricitet. Eleverna utforskar styrning av vattenflöde med hjälp av dammar.
Del 2: Arbete på skolan med energiuppdrag
I grupper om 3 – 4 elever, med fördel ämnesövergripande.
Del 3: Besök 2 (120 min) på Exploratoriet. Redovisningar för Skellefteå Kraft .
Representanter från företaget finns på plats; lyssnar och ger feed-back till grupperna.
Mer om ZeroSun ingår vid redovisningstillfället.

Transport: Gratis transporter för medverkande i projektet, mellan skolan och Exploratoriet.
För frågor: Thomas Löfgren, Exploratoriet thomas.lofgren@exploratoriet.se

El och energi –  för ett hållbart samhälle –  är ett samarbete mellan Exploratoriet och Skellefteå Kraft.

Skiss på modell av kuggstångshiss-Alimak

Flyttat till hösten 2019
Hela världens Alimak – ett hisnande projekt 

Pilotklasser sökes för hösten 2019
Exploratoriet i samarbete med Alimak
Årskurs: 7, 8 eller 9 

Alimak är världsledande tillverkare av kuggstångsdrivna hissar. De mest välkända hissinstallationerna av Alimak är:  Turning Torso i Malmö, Eiffeltornet i Paris, tunneln mellan Dover-Calais och en hiss på en forskningsstation på Antarktis!

Ett pågående projekt är i ett ökenområde i Dubai, där Alimaks hissar ska användas under byggandet av ett högteknologiskt laboratorium. Ökensanden ställer till problem för hissarna. Här behövs kreativa lösningar. Var ska motorn sitta? Hur kan dörrar öppnas? Hur ska framtidens hissar se ut? Vad kan en smart hiss göra? Layout och design är viktigt, hur ska den se ut?

Elevgrupperna får bygga en modellhiss per grupp vid besöket på Exploratoriet, för att förstå hur hissar är uppbyggda. Det mesta av jobbet görs sedan på skolan för att presenteras för Alimak så småningom.

Gör en bokningsförfrågan redan nu om att få vara en pilotklass under höstterminen 2019.
 Till bokningsförfrågan>>

Transport: Gratis transporter för medverkande i projektet, mellan skolan och Exploratoriet.
För frågor: Thomas Löfgren, Exploratoriet thomas.lofgren@exploratoriet.se

Hela världens Alimak nära dig – ett hisnande projekt är ett samarbete mellan Exploratoriet och Alimak.

Med i Sagofesten på Nordanå
för förskolans 5-åringar

Exploratoriet deltar med aktiviteter utomhus på kulturområdet Nordanå under Sagofesten. I år går festen av stapeln den 23 maj.

För förskolans alla femåringar, i samarbete med övriga aktörer på Nordanå och Skellefteå bibliotek.

Av och med gymnasiet

Brunnslocksidéer för framtiden

Gymnasieelever kan på olika sätt vara delaktiga i Exploratoriet – Skellefteå science center.
Under höstterminen 2017 och 2018 genomför Baldergymnasiets elever vid Naturvetenskapliga programmet inom ledarskapstemat ”Unga leder unga”. Under halvdagspass kommer elever från årskurs 8 till Exploratoriet och tar del av gymnasieungdomarnas utbud av experiment och visningar.

Brunnslock, en utställning från Estetiska programmet, Anderstorpsgymnasiet vår och sommar 2018. Hur kan framtidens brunnslock  i Skellefteå komma att se ut? Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad gav uppdraget och jobbar vidare med tre finalister bland de fyrtio skisserna.

Under sommarlovet 2018 erbjöd Exploratoriet feriepraktik för sju gymnasieelever inom Skellefteå kommun i treveckorsperioder. Feriepraktikanterna fick göra visningar och leda workshops med sommarbesökande barn och vuxna samt hjälpa till i café och shop.

Barn- och Fritidsprogrammet, Baldergymnasiet genomförde under sju veckor hösten 2018 programmet Nobelväskans hemlighet för grupper från Förskoleklass till årskurs 2 under handledning av Exploratoriets pedagoger. Det tematiska skolprogrammet är inhyrt från Nobelmuseet, Stockholm.
Under hösten 2019 kan samarbetet med Baldergymnasiets Barn- och Fritidsprogram komma att upprepas.

Elever och lärare från Fastighetsprogrammet deltog under uppbyggandet av utställningsmiljöerna genom att anpassa och montera kupolen i limträ till planetariet i utställningshallen. Fastighetsprogrammet har också utvecklat en utställningsstation Darra på handen till utställningen på Exploratoriet.